Informatie - Oprichten vereniging

Allereerst wat leuk dat u op zoek bent naar informatie voor het oprichten van een nieuwe vereniging. Een mooi inititatief! Bedenk echter wel dat het de nodige tijd en energie kost.

Vraag u daarom eerst af waarom u een vereniging wilt oprichten. Wilt u met teams competitie gaan spelen?
Informeer bij het bondsbureau en de clustermanager van uw regio welke mogelijkheden er zijn om u bij uw plannen te helpen. Wanneer u voor uzelf duidelijk hebt dat u een vereniging wilt oprichten, moeten uw ideeën vorm krijgen. Belangrijk is om anderen op de hoogte te brengen van uw plannen.

U kunt het beste een groep enthousiastellingen om u heen verzamelen om de klus samen mee te klaren.
De artikelen op deze pagina kunnen u wellicht helpen bij het oprichten van een vereniging. 
En natuurlijk zijn de account managers op het bondsbureau ook altijd bereid mee te helpen en denken.

Welke accountmanager bij uw cluster hoort vindt u hier.

Succes en veel sportplezier!

Handige documenten