Bijeenkomst nieuwe bestuurders

Tijdens deze bijeenkomst willen wij u informeren over de producten en diensten van de KNBSB en kunt u kennismaken met uw accountmanager. U heeft de gelegenheid om onder andere vragen te stellen over de structuur en werkwijze van de KNBSB en de rol van de accountmanagers. Daarnaast is er voldoende tijd om kennis te maken met uw accountmanager en uw collega bestuurders.

Het besturen van een vereniging is een mooie taak, maar soms ook een lastige taak. De leden van de vereniging waar u bestuurslid bent kijken toch naar u voor sturing, leiding en antwoorden. In een tijd waarin er door steeds meer instanties een beroep wordt gedaan op de honkbal- en softbalvereniging wordt de rol van de bestuurder steeds belangrijker.

Informatievoorziening

Het besturen van een vereniging begint steeds meer te lijken op het runnen van een bedrijf. Om het runnen van uw vereniging gemakkelijker te maken zijn er tal van producten en diensten die aan verenigingen worden aangeboden door verschillende partijen. Wij zullen u een korte toelichting geven wat er allemaal beschikbaar is voor de vereniging en waar u deze producten of diensten het beste voor kunt inzetten.

Indien u van plan bent om aanwezig te zijn bij de bijeenkomst op woensdag 4 maart dan verzoeken wij u vriendelijk om u aan te melden middels dit aanmeldformulier. Mocht u vragen hebben met betrekking tot de bijeenkomst dan kunt u mailen naar sportontwikkeling@knbsb.nl 

Wij hopen u te mogen verwelkomen op ons bondsbureau.

Roy Vink
Gijs Selderijk
Corinne van de Griendt

Bijeenkomst Nieuwe bestuurders

Datum: woensdag 4 maart 2020
Aanvang: 19.30 uur, duur ca. 2 uur
Locatie: Bondsbureau KNBSB, Samenwerkende Sportbonden
‘De Boomgaard’
Kelvinbaan 48 (eerste verdieping)
Nieuwegein

Bijeenkomst nieuwe bestuurders

*
*
*
*