Accountmanagers

Accountmanager KNBSB

Accountmananager van de verenigingen van de KNBSB is Corinne van de Griendt. Zij is het aanspreekpunt voor de verenigingen en voert verenigingsgesprekken. 

Corinne van de Griendtcorinne.van.de.griendt@knbsb.nl 06-45292948

De KNBSB-verenigingen zijn in 10 clusters ingedeeld. Een cluster is een geografisch gebonden groep van verenigingen. De samenstelling van de clusters wordt vierjaarlijks opnieuw door het bondsbestuur vastgesteld. Het doel van een cluster is te komen tot regionale samenwerking en een aanbod op maat te verzorgen.

Bijeenkomst Nieuwe Bestuurders

Elk jaar organiseert de KNBSB een bijeenkomst voor nieuwe bestuursleden van honkbal- en softbalverenigingen. Tijdens deze bijeenkomst willen wij u informeren over de producten en diensten van de KNBSB en kunt u kennismaken met de accountmanager. U heeft de gelegenheid om onder andere vragen te stellen over de structuur en werkwijze van de KNBSB en de rol van de accountmanager. Daarnaast is er voldoende tijd om kennis te maken met uw accountmanager en uw collega bestuurders.

Clusterbijeenkomsten

De KNBSB nodigt de bestuurders van haar verenigingen twee keer per jaar uit voor het bijwonen van een clusterbijeenkomst in uw cluster. 

Meer informatie over de clusterbijeenkomsten

Clusterindeling

De KNBSB-verenigingen zijn in 10 clusters ingedeeld. Bekijk hier de indeling.