Verenigingsadvies

Clusterinformatie

Verenigingsadviseur
Verenigingsadviseur bij de KNBSB is André Kuipers. Hij is het aanspreekpunt voor de verenigingen van de KNBSB.

Contactgegevens: andre.kuipers@knbsb.nl.

Clusterindeling
De KNBSB-verenigingen zijn in tien clusters ingedeeld. Een cluster is een geografisch gebonden groep van verenigingen. De samenstelling van de clusters wordt vierjaarlijks opnieuw door het bondsbestuur vastgesteld. Het doel van een cluster is te komen tot regionale samenwerking en een aanbod op maat te verzorgen. Bekijk de huidige clusterindeling.

Clusterbijeenkomsten
De KNBSB nodigt de bestuurders van haar verenigingen twee keer per jaar uit voor het bijwonen van een clusterbijeenkomst binnen het cluster waarin jouw vereniging is ingedeeld. Dat kan online of fysiek gebeuren.

Meer informatie over de clusterbijeenkomsten

Clustertellingen
Jaarlijks voert de KNBSB een clustertelling uit. In de clustertelling maken we inzichtelijk:

  • het aantal leden per vereniging;
  • hoe de leden verdeeld zijn over de verschillende leeftijdsklassen en sporten;
  • het totaal aantal leden per cluster.

Bekijk de meeste recente telling.

Bijeenkomst nieuwe bestuurders
Elk jaar organiseert de KNBSB een bijeenkomst voor nieuwe bestuursleden van honkbal- en softbalverenigingen. Tijdens deze bijeenkomst informeren wij je over de producten en diensten van de KNBSB en maak je kennis met onder andere de coördinator verenigingsondersteuning - jouw directye contactpersoon. Vanzelfsprekend is er gelegenheid om vragen te stellen en kennis te maken met de andere aanwezigen. Zodra een bijeenkomst gepland staat, communiceren wij hier en via onze overige kanalen. Bekijk de presentatie van de bijeenkomst in 2023.