Verenigingsmonitor

Verenigingsmonitor, krijg inzicht in hoe jouw vereniging ervoor staat!

 

De vereniging is een belangrijke pijler voor het bestaansrecht van de honkbal- en softbalsport in Nederland. De KNBSB hecht dan ook veel waarde aan gezonde en vitale verenigingen. Vanuit het project ‘Vitaliseren verenigingen’ werkt de KNBSB daarom doelgericht aan het versterken en professionaliseren van de honkbal- en softbalverenigingen in Nederland. In het kader daarvan hebben we in 2021 voor het eerst de KNBSB Verenigingsmonitor ingezet. 

Wat is de KNBSB Verenigingsmonitor?

Om inzichtelijk te maken hoe verenigingen zich tot elkaar verhouden, zetten we dit jaar opnieuw de KNBSB Verenigingsmonitor in. Dit is een vergelijkend onderzoek onder honkbal- en softbalverenigingen waarin een breed scala aan verenigingszaken wordt bevraagd. Denk hierbij aan sporttechnische zaken, ledenbeleid, doelgroepen, arbitrage, organisatie, financiën en accommodatie. De resultaten uit dit onderzoek bundelen we vervolgens in een Benchmark Dashboard.

Wat is het Benchmark Dashboard?

In het Benchmark Dashboard kan een vereniging zichzelf vergelijken met een groep andere verenigingen. Bijvoorbeeld met verenigingen van dezelfde grootte, in dezelfde regio of spelend op hetzelfde niveau. Zo krijg je als bestuurder dus meer inzicht in de kwaliteit van uw eigen vereniging ten opzichte van andere verenigingen, op allerlei gebieden. En er kan van elkaar worden geleerd: op welke terreinen gaat het goed en op welke kan de vereniging zich nog verbeteren?

Op basis hiervan kun je beleidsplannen herijken, nieuwe plannen ontwikkelen en/of gerichte ondersteuning van de KNBSB krijgen. Daarnaast geeft het de KNBSB inzicht in wat er leeft bij de verenigingen, waar behoefte aan is. Zo kunnen wij onze informatievoorziening en ondersteuning nog beter afstemmen en gerichter aanbieden.

Beproefde monitor

De Verenigingsmonitor is een professionele monitor die door NOC*NSF in samenwerking met de Hockey-  en Korfbalbond is ontwikkeld en inmiddels door meerdere sportbonden wordt ingezet. Het bijkomende voordeel van het gebruik door meerdere sportbonden is dat jouw vereniging zichzelf niet alleen met andere honkbal- en softbalverenigingen kan vergelijken maar ook met verenigingen uit andere sporten zoals hockey en korfbal.

De KNBSB zet de Verenigingsmonitor elke 2 jaar in. Zo krijg je inzicht in de ontwikkelingen die jouw vereniging door de jaren heen doormaakt. Een extra voordeel is dat de eerdere ingevulde gegevens bewaard blijven zodat de vereniging historie opbouwt.

De verenigingsmonitor invullen 

Alle secretarissen ontvangen in het voorjaar een link naar de vragenlijst en inloggegevens. De vragenlijst bevat ongeveer tachtig vragen en het kost ongeveer drie kwartier om deze in te vullen. Dit hoeft niet in één keer en hoeft niet gedaan te worden door één persoon. Via de portal kan elk onderdeel naar een specifieke functionaris worden verstuurd. Voor verenigingen die de monitor al eerder hebben ingevuld gaat het invullen van de vragenlijst dat jaar nóg sneller, omdat een aantal vragen al is ingevuld op basis van de antwoorden van de vorige keer.  

Hoe krijg je toegang tot het Benchmark Dashboard?

De voorzitter van elke vereniging die de vragenlijst heeft ingevuld, ontvangt een e-mail met een persoonlijke link naar het Benchmark Dashboard. Uiteraard is de data van de andere verenigingen in de benchmark geanonimiseerd. Je kunt je eigen vereniging alleen vergelijken met een groep van minimaal vijf andere verenigingen.

LET OP: Alleen wanneer jouw vereniging de vragenlijst van de Verenigingsmonitor invult, krijg je toegang tot het Benchmark Dashboard. Bovendien heeft jouw vereniging dan een streepje voor als het gaat om ondersteuning vanuit de KNBSB, omdat we meer inzicht hebben en daardoor gerichter kunnen adviseren!

Goed om te weten: 

 • Je bepaalt grotendeels zelf de volgorde van invullen.
 • Je kunt de vragenlijst in etappes invullen. Klik op de link in de toegestuurde e-mail, dan kom je uit waar je de vorige keer was gebleven.
 • Je kunt de vragenlijst samen met anderen invullen. Het is mogelijk om anderen een onderdeel van de vragenlijst toe te sturen en te laten invullen. Bijvoorbeeld: de vragen over financiën kun je door de penningmeester laten invullen.

De voorzitter van elke vereniging die de vragenlijst heeft ingevuld, ontvangt in september 2023 een e-mail met een persoonlijke link naar het Benchmark Dashboard.

Contact
Heb je een vraag en staat deze vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Of heeft jouw vereniging geen inloggegevens ontvangen? Neem dan contact op via sportontwikkeling@knbsb.nl  FAQ Verenigingsmonitor Algemeen

 • Wat heeft mijn vereniging aan dit onderzoek?

  Met de verenigingsmonitor krijg je inzicht in hoe je vereniging ervoor staat. Door je vereniging in het benchmark dashboard op specifieke onderdelen te vergelijken met andere verenigingen zie je op welke terreinen het goed gaat, waarin je verbeteringen kunt doorvoeren en waar kansen liggen. Zo kun je beleidsplannen herijken, nieuwe plannen ontwikkelen en samen met het KNBSB kijken wat de ondersteuningsmogelijkheden zijn. Een extra voordeel is dat de ingevulde gegevens bewaard blijven waardoor je historie opbouwt. Ook staan er tips en inspirerende best practices in de monitor. In onderstaande video wordt ook uitgelegd wat jouw vereniging aan de verenigingsmonitor heeft. 

 • Wie krijgt er inzicht in mijn ingevulde gegevens?

  Alleen je vereniging krijgt inzicht in de door jou ingevulde antwoorden. In het benchmark dashboard is het alleen mogelijk om een vergelijking te maken met een groep van minimaal vijf verenigingen, waardoor anonimiteit gewaarborgd blijft. Daarnaast krijgen medewerkers van de KNBSB inzicht in de antwoorden, mits dit noodzakelijk is voor hun werkzaamheden. 

 • Wie krijgt er inzicht in mijn ingevulde gegevens?

  Alleen je vereniging krijgt inzicht in de door jou ingevulde antwoorden. In het benchmark dashboard is het alleen mogelijk om een vergelijking te maken met een groep van minimaal vijf verenigingen, waardoor anonimiteit gewaarborgd blijft. Daarnaast krijgen medewerkers van de KNBSB inzicht in de antwoorden, mits dit noodzakelijk is voor hun werkzaamheden. 

 • Waarom bevat de vragenlijst vragen en termen die wij niet gebruiken of die wij anders verwoorden bij honkbal en softbal?

  De vragenlijst is ontwikkeld in samenwerking met andere sportbonden, zodat je je vereniging in het benchmark dashboard ook kunt vergelijken met verenigingen in andere takken van sport. Om dit mogelijk te maken, dient overal dezelfde terminologie gebruik te worden. 

 • Wat is er veranderd aan de verenigingsmonitor ten opzichte van de vorige edities?

  De verenigingsmonitor wordt elk jaar gebruiksvriendelijk: korter én makkelijker in te vullen. De grootste veranderingen ten opzichte van de eerste editie in 2019 zijn dat de vragenlijst nu start met een navigatiemenu en dat de vragenlijst bijna gehalveerd is wat betreft het aantal vragen. Door middel van het navigatiemenu kunnen verenigingen door de vragenlijst navigeren en onderdelen van de vragenlijst per mail doorsturen naar andere functionarissen. Verder is voor verenigingen die de monitor het jaar ervoor al ingevuld hebben een aantal antwoorden al ingevuld op basis van de eerdere antwoorden. Hierdoor gaat het invullen sneller. Ook worden er elk jaar nieuwe waardevolle tips en best practices toegevoegd. 

FAQ Verenigingsmonitor Vragenlijst

 • Waar vind ik de vragenlijst?

  Alle secretarissen ontvangen elk jaar in april een mail met een link naar een persoonlijke vragenlijst. Als je geen mail hebt ontvangen dan kun je een mail sturen naar sportontwikkeling@knbsb.nl  Je vindt de pdf-versie van de vragenlijst hier.

 • Hoe lang duurt het invullen van de vragenlijst?

  Het invullen neemt ongeveer drie kwartier in beslag. Dit hoeft niet in één keer en hoeft niet gedaan te worden door één persoon. De vragenlijst is opgedeeld in tien onderdelen. Via het hoofdmenu kun je elk onderdeel naar een specifieke functionaris versturen, waardoor elke functionaris een eigen onderdeel kan invullen en het invulwerk dus verdeeld wordt. Als je vorig jaar hebt deelgenomen aan de monitor dan gaat het invullen van de vragenlijst dit jaar iets sneller, omdat een aantal antwoorden al voor je is ingevuld.

 • Tot wanneer kan ik de vragenlijst invullen en wanneer krijg ik toegang tot het dashboard?

  Verenigingen kunnen de vragenlijst invullen vanaf het moment dat ze de persoonlijke vragenlijst hebben ontvangen. In 2023 wordt deze uitnodiging in april verstuurd. Vanaf dat moment hebben bestuurders ongeveer twee maanden de tijd om de vragenlijst in te vullen. In 2023 sluit de vragenlijst op zondag 4 juni. Vanaf september is het benchmark dashboard toegankelijk voor alle verenigingen die de vragenlijst hebben ingevuld. 

 • Waarom verschilt de pdf-versievan de online versie?

  In de online versie zijn bepaalde antwoorden zoals verenigingsnaam en ledencijfers al voor je ingevuld en dit is in de pdf-versie niet zo. Verder verschilt het precieze aantal vragen per vereniging, omdat bepaalde antwoorden leiden tot wel of geen vervolgvragen over dat onderwerp.

 • Worden mijn antwoorden tussendoor opgeslagen?

  Ja, antwoorden worden opgeslagen op het moment dat je op ‘volgende’ klinkt. Als bijvoorbeeld op één pagina vraag 22, 23 en 24 staan en je vult deze in en klikt op volgende, dan zijn alle ingevulde antwoorden tot en met vraag 24 opgeslagen. Het is dus belangrijk om eerst op volgende te klikken en dan pas internet af te sluiten als je tussendoor stopt.

 • Kan ik een eerder antwoord aanpassen?

  Ja, dat kan. Als je bijvoorbeeld bij vraag 50 bent en je hoort van een medebestuurder dat vraag 30 toch een ander antwoord moet zijn dan kun je terug naar vraag 30 en het antwoord aanpassen. Het systeem onthoudt dan de eerder gegeven antwoorden tot en met vraag 50. Je kunt na de aanpassing dus weer verder bij de vraag waar je was gebleven.

 • Welke manieren zijn er om de verenigingsmonitor zo efficiënt mogelijk in te vullen?

  1. De eerste optie is om één persoon de leiding en coördinatie te geven over de vragenlijst. Die persoon kan de verschillende onderdelen uitzetten bij verschillende personen binnen de vereniging. Het is namelijk mogelijk om onderdelen van de vragenlijst per mail toe te sturen naar andere personen binnen je vereniging. Zo kunnen zij zelf de vragen binnen dit onderdeel beantwoorden. Ook kunnen meerdere mensen tegelijkertijd aan meerdere onderdelen werken;
  2. De tweede optie is om op één avond met alle personen die nodig zijn om de vragenlijst in te vullen af te spreken en samen in één keer door de vragenlijst heen te lopen. Dit doe je dan bijvoorbeeld met de voorzitter, secretaris, penningmeester en voorzitter van de technische commissie. Door vooraf de pdf-versiete bekijken kun je bepalen wie er nodig is om de vragenlijst in te vullen;
  3. De derde optie is om één persoon (of twee personen) de vragenlijst helemaal in te laten vullen. Dit dient wel iemand te zijn die goed op de hoogte is van alle aspecten binnen de vereniging. Hierna kunnen specifieke functionarissen de antwoorden controleren. Het is handig om te vragen of andere functionarissen die avond telefonisch bereikbaar willen zijn.

FAQ Verenigingsmonitor Benchmark Dashboard

 • Hoe kan ik inloggen in het benchmark dashboard van mijn vereniging?

  Het benchmark dashboard is op dit moment beschikbaar voor alle verenigingen die de verenigingsmonitor hebben ingevuld in 2021. In oktober hebben alle secretarissen en voorzitters een mail ontvangen waarin staat beschreven hoe je een account kunt aanmaken voor je vereniging. Dit staat ook beschreven in de gebruikershandleiding op deze pagina.

 • Ik heb de instructies uit de handleiding gevolgd maar ik heb geen mail ontvangen over het aanmaken van de inloggegevens, hoe kan dat?

  Het is alleen mogelijk om inloggegevens aan te maken die gekoppeld zijn aan het mailadres van de secretaris. Inloggegevens kunnen niet gekoppeld worden aan een ander mailadres. Als je wel het mailadres van je secretaris gebruikt bij het opvragen van de instructiemail maar je ontvangt alsnog geen instructiemail, neem dan contact op met je accountmanager via sportontwikkeling@knbsb.nl.

 • Hoe werkt het benchmark dashboard?

  Hoe het benchmark dashboard werkt lees je in de gebruikershandleiding op deze pagina. Ook wordt in onderstaande video uitgelegd hoe het benchmark dashboard werkt. Daarnaast heeft er een webinar plaatsgevonden over het gebruik van het dashboard. Deze kun je terugkijken en vind je op deze pagina. 

 • Overige vragen

  Staat je vraag niet tussen de veel gestelde vragen? Kijk dan nog eens op de algemene informatiepagina over de verenigingsmonitor. Neem dan contact op met je accountmanager  via sportontwikkeling@knbsb.nl.