Verenigingsmonitor

Verenigingsmonitor, krijg inzicht in hoe jouw vereniging ervoor staat!

 

De vereniging is een belangrijke pijler voor het bestaansrecht van de honkbal- en softbalsport in Nederland. De KNBSB hecht dan ook veel waarde aan gezonde en vitale verenigingen. Vanuit het project ‘Vitaliseren verenigingen’ werkt de KNBSB daarom doelgericht aan het versterken en professionaliseren van de honkbal- en softbalverenigingen in Nederland. In het kader daarvan hebben we dit jaar voor het eerst de KNBSB Verenigingsmonitor ingezet. 

Wat is de KNBSB Verenigingsmonitor?

Om inzichtelijk te maken hoe verenigingen zich tot elkaar verhouden, starten we dit jaar met de KNBSB Verenigingsmonitor. Dit is een vergelijkend onderzoek onder honkbal- en softbalverenigingen waarin een breed scala aan verenigingszaken wordt bevraagd. Denk hierbij aan sporttechnische zaken, ledenbeleid, doelgroepen, arbitrage, organisatie, financiën en accommodatie. De resultaten uit dit onderzoek bundelen we vervolgens in een Benchmark Dashboard.

Wat is het Benchmark Dashboard?

In het Benchmark Dashboard kan een vereniging zichzelf vergelijken met een groep andere verenigingen. Bijvoorbeeld met verenigingen van dezelfde grootte, in dezelfde regio of spelend op hetzelfde niveau. Zo krijg je als bestuurder dus meer inzicht in de kwaliteit van uw eigen vereniging ten opzichte van andere verenigingen, op allerlei gebieden. En er kan van elkaar worden geleerd: op welke terreinen gaat het goed en op welke kan de vereniging zich nog verbeteren?

Op basis hiervan kun je beleidsplannen herijken, nieuwe plannen ontwikkelen en/of gerichte ondersteuning van de KNBSB krijgen. Daarnaast geeft het de KNBSB inzicht in wat er leeft bij de verenigingen, waar behoefte aan is. Zo kunnen wij onze informatievoorziening en ondersteuning nog beter afstemmen en gerichter aanbieden.

Beproefde monitor

De Verenigingsmonitor is een professionele monitor die door de hockeybond is ontwikkeld en inmiddels door meerdere sportbonden wordt ingezet. Het bijkomende voordeel van het gebruik door meerdere sportbonden is dat jouw vereniging zichzelf niet alleen met andere honkbal- en softbalverenigingen kan vergelijken maar ook met verenigingen uit andere sporten zoals hockey en korfbal.

De KNBSB gaat de Verenigingsmonitor jaarlijks inzetten. Zo krijg je inzicht in de ontwikkelingen die jouw vereniging door de jaren heen doormaakt. Een extra voordeel is dat de eerdere ingevulde gegevens bewaard blijven zodat de vereniging historie opbouwt.

Hoe krijg je toegang tot het Benchmark Dashboard?

De voorzitter van elke vereniging die de vragenlijst heeft ingevuld, ontvangt in september 2021 een e-mail met een persoonlijke link naar het Benchmark Dashboard. Uiteraard is de data van de andere verenigingen in de benchmark geanonimiseerd. Je kunt je eigen vereniging alleen vergelijken met een groep van minimaal vijf andere verenigingen.

LET OP: Alleen wanneer jouw vereniging de vragenlijst van de Verenigingsmonitor 2021 invult, krijg je toegang tot het Benchmark Dashboard. Bovendien heeft jouw vereniging dan een streepje voor als het gaat om ondersteuning vanuit de KNBSB, omdat we meer inzicht hebben en daardoor gerichter kunnen adviseren!

Het invullen van de gehele vragenlijst neemt ongeveer 1,5 uur in beslag. Maar je hoeft dit niet in één keer en alleen te doen. Elke vereniging ontvangt één inlogaccount welke door meerdere invullers kan worden gebruikt. Tijdens het invullen worden de antwoorden direct opgeslagen en de vragenlijst kan verspreid over meerdere momenten worden ingevuld.

Goed om te weten: 

  • Je bepaalt grotendeels zelf de volgorde van invullen.
  • Je kunt de vragenlijst in etappes invullen. Klik op de link in de toegestuurde e-mail, dan kom je uit waar je de vorige keer was gebleven.
  • Je kunt de vragenlijst samen met anderen invullen. Het is mogelijk om anderen een onderdeel van de vragenlijst toe te sturen en te laten invullen. Bijvoorbeeld: de vragen over financiën kun je door de penningmeester laten invullen.

De Verenigingsmonitor kon tot en met zondag 20 juni 2021 worden ingevuld. Daarna is deelnemen niet meer mogelijk, omdat de gegevens worden verwerkt. De voorzitter van elke vereniging die de vragenlijst heeft ingevuld, ontvangt in september 2021 een e-mail met een persoonlijke link naar het Benchmark Dashboard.

Heb je vragen over de KNBSB Verenigingsmonitor? Neem dan contact op met ons op door een e-mail te sturen naar sportontwikkeling@knbsb.nl of uw accountmanager.