Verenigingsmonitor

Verenigingsmonitor, krijg inzicht in hoe jouw vereniging ervoor staat!

De vereniging is een belangrijke pijler voor het bestaansrecht van de honkbal- en softbalsport in Nederland. De KNBSB hecht dan ook veel waarde aan gezonde en vitale verenigingen. Vanuit het project ‘Vitaliseren verenigingen’ werkt de KNBSB daarom doelgericht aan het versterken en professionaliseren van de honkbal- en softbalverenigingen in Nederland. In 2023 hebben we voor de tweede keer de KNBSB Verenigingsmonitor opgezet. 

DE KNBSB Verenigingsmonitor is een vergelijkend onderzoek onder honkbal- en softbalverenigingen waarin een breed scala aan verenigingszaken wordt bevraagd. Denk hierbij aan sporttechnische zaken, ledenbeleid, doelgroepen, arbitrage, organisatie, financiën en accommodatie. De resultaten uit dit onderzoek bundelen we vervolgens in een Benchmark Dashboard.

De resultaten uit de Onderzoeksmonitor 2023 zijn inmiddels bekend. De voorzitter van elke vereniging die de vragenlijst heeft ingevuld, heeft een e-mail ontvangen met een persoonlijke link naar het Benchmark Dashboard. Uiteraard is de data van de andere verenigingen in de benchmark geanonimiseerd. Je kunt je eigen vereniging alleen vergelijken met een groep van minimaal vijf andere verenigingen. Daarnaast kun je, indien je in 2021 ook de monitor hebt ingevuld, een vergelijk maken met dat jaar en zo zien hoe jouw vereniging zich heeft ontwikkeld. Hoe het dashboard precies werkt, kun je in de video's hiernaast rustig bekijken.

LET OP: Alleen wanneer jouw vereniging de vragenlijst van de Verenigingsmonitor invult, krijg je toegang tot het Benchmark Dashboard. Bovendien heeft jouw vereniging dan een streepje voor als het gaat om ondersteuning vanuit de KNBSB, omdat we meer inzicht hebben en daardoor gerichter kunnen adviseren!

Wat is het Benchmark Dashboard?

In het Benchmark Dashboard kan een vereniging zichzelf vergelijken met een groep andere verenigingen. Bijvoorbeeld met verenigingen van dezelfde grootte, in dezelfde regio of spelend op hetzelfde niveau. Zo krijg je als bestuurder meer inzicht in de kwaliteit van jouw eigen vereniging ten opzichte van andere verenigingen, ook in andere takken van sport. En er kan van elkaar worden geleerd: op welke terreinen gaat het goed en op welke kan de vereniging zich nog verbeteren?

Op basis hiervan kun je beleidsplannen herijken, nieuwe plannen ontwikkelen en/of gerichte ondersteuning van de KNBSB krijgen. Daarnaast geeft het de KNBSB inzicht in wat er leeft bij de verenigingen, waar behoefte aan is. Zo kunnen wij onze informatievoorziening en ondersteuning nog beter afstemmen en gerichter aanbieden.

Beproefde monitor

De Verenigingsmonitor is een professionele monitor die door NOC*NSF in samenwerking met de Hockey-  en Korfbalbond is ontwikkeld en inmiddels door meerdere sportbonden wordt ingezet. Het bijkomende voordeel van het gebruik door meerdere sportbonden is dat jouw vereniging zichzelf niet alleen met andere honkbal- en softbalverenigingen kan vergelijken maar ook met verenigingen uit andere sporten zoals hockey en korfbal.

De KNBSB zet de Verenigingsmonitor elke 2 jaar in. Zo krijg je inzicht in de ontwikkelingen die jouw vereniging door de jaren heen doormaakt. Een extra voordeel is dat de eerdere ingevulde gegevens bewaard blijven zodat de vereniging historie opbouwt.

FAQ Verenigingsmonitor Algemeen

 • Wat heeft mijn vereniging aan dit onderzoek?

  Met de verenigingsmonitor krijg je inzicht in hoe je vereniging ervoor staat. Door je vereniging in het benchmark dashboard op specifieke onderdelen te vergelijken met andere verenigingen zie je op welke terreinen het goed gaat, waarin je verbeteringen kunt doorvoeren en waar kansen liggen. Zo kun je beleidsplannen herijken, nieuwe plannen ontwikkelen en samen met het KNBSB kijken wat de ondersteuningsmogelijkheden zijn. Een extra voordeel is dat de ingevulde gegevens bewaard blijven waardoor je historie opbouwt. Ook staan er tips en inspirerende best practices in de monitor. In onderstaande video wordt ook uitgelegd wat jouw vereniging aan de verenigingsmonitor heeft. 

 • Wie krijgt er inzicht in mijn ingevulde gegevens?

  Alleen je vereniging krijgt inzicht in de door jou ingevulde antwoorden. In het benchmark dashboard is het alleen mogelijk om een vergelijking te maken met een groep van minimaal vijf verenigingen, waardoor anonimiteit gewaarborgd blijft. Daarnaast krijgen medewerkers van de KNBSB inzicht in de antwoorden, mits dit noodzakelijk is voor hun werkzaamheden. 

 • Wie krijgt er inzicht in mijn ingevulde gegevens?

  Alleen je vereniging krijgt inzicht in de door jou ingevulde antwoorden. In het benchmark dashboard is het alleen mogelijk om een vergelijking te maken met een groep van minimaal vijf verenigingen, waardoor anonimiteit gewaarborgd blijft. Daarnaast krijgen medewerkers van de KNBSB inzicht in de antwoorden, mits dit noodzakelijk is voor hun werkzaamheden. 

 • Waarom bevat de vragenlijst vragen en termen die wij niet gebruiken of die wij anders verwoorden bij honkbal en softbal?

  De vragenlijst is ontwikkeld in samenwerking met andere sportbonden, zodat je je vereniging in het benchmark dashboard ook kunt vergelijken met verenigingen in andere takken van sport. Om dit mogelijk te maken, dient overal dezelfde terminologie gebruik te worden. 

 • Wat is er veranderd aan de verenigingsmonitor ten opzichte van de vorige edities?

  De verenigingsmonitor wordt elk jaar gebruiksvriendelijk: korter én makkelijker in te vullen. De grootste veranderingen ten opzichte van de eerste editie in 2019 zijn dat de vragenlijst nu start met een navigatiemenu en dat de vragenlijst bijna gehalveerd is wat betreft het aantal vragen. Door middel van het navigatiemenu kunnen verenigingen door de vragenlijst navigeren en onderdelen van de vragenlijst per mail doorsturen naar andere functionarissen. Verder is voor verenigingen die de monitor het jaar ervoor al ingevuld hebben een aantal antwoorden al ingevuld op basis van de eerdere antwoorden. Hierdoor gaat het invullen sneller. Ook worden er elk jaar nieuwe waardevolle tips en best practices toegevoegd. 

FAQ Verenigingsmonitor Benchmark Dashboard

 • Hoe kan ik inloggen in het benchmark dashboard van mijn vereniging?

  Het benchmark dashboard is op dit moment beschikbaar voor alle verenigingen die de verenigingsmonitor hebben ingevuld in 2021. In oktober hebben alle secretarissen en voorzitters een mail ontvangen waarin staat beschreven hoe je een account kunt aanmaken voor je vereniging. Dit staat ook beschreven in de gebruikershandleiding op deze pagina.

 • Ik heb de instructies uit de handleiding gevolgd maar ik heb geen mail ontvangen over het aanmaken van de inloggegevens, hoe kan dat?

  Het is alleen mogelijk om inloggegevens aan te maken die gekoppeld zijn aan het mailadres van de secretaris. Inloggegevens kunnen niet gekoppeld worden aan een ander mailadres. Als je wel het mailadres van je secretaris gebruikt bij het opvragen van de instructiemail maar je ontvangt alsnog geen instructiemail, neem dan contact op met je accountmanager via sportontwikkeling@knbsb.nl.

 • Hoe werkt het benchmark dashboard?

  Hoe het benchmark dashboard werkt lees je in de gebruikershandleiding op deze pagina. Ook wordt in onderstaande video uitgelegd hoe het benchmark dashboard werkt. Daarnaast heeft er een webinar plaatsgevonden over het gebruik van het dashboard. Deze kun je terugkijken en vind je op deze pagina. 

 • Overige vragen

  Staat je vraag niet tussen de veel gestelde vragen? Kijk dan nog eens op de algemene informatiepagina over de verenigingsmonitor. Neem dan contact op met je accountmanager  via sportontwikkeling@knbsb.nl.