Strafzaken 2020

Inwerkingtreding

Houdt een uitspraak een strafoplegging in, dan gaat deze straf in vanaf het moment van mededelen tenzij anders is bepaald.

Zaaknummer Gedaagde is lid van Status Uitspraak Kosten Behandeld
2020-63 HCAW Uitspraak CvBS

De CvBS heeft op 23 november 2020 besloten: Gedaagde wordt het recht ontzegd om deel te nemen aan bindende wedstrijden totdat het tweede herenhonkbalteam van HCAW 40 wedstrijden heeft gespeeld. Van deze straf worden 20 wedstrijden voorwaardelijk opgelegd, met een proeftijd tot 25 november 2023. Klik hier voor de volledige uitspraak CvBS.

€110,00  mr. A. Stevens (voorzitter), N.A.J. van de Kamer (secretaris) en de leden mr. Th. Felix, S. Nijpels en W.P. van Geijlswijk.
2020-62 UVV Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbalteam van de vereniging 5 bindende wedstrijden heeft gespeeld.
Wegens: 
- Ongepast gedrag jegens de scheidsrechter tijdens de wedstrijd (feitcode 2). Met recidive is rekening gehouden.

€55,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, L.A. Meijer, mr. B. Nijhof, J. van der Heijden en H.A. van der Linde
2020-61 HCAW Uitspraak CvBS De CvBS heeft op 23 november 2020 besloten gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede Heren honkbalteam van HCAW, 3 (drie) bindende wedstrijden heeft gespeeld wegens ongepast gedrag jegens de scheidsrechter (feitcode 2). Klik hier voor de volledige uitspraak CvBS. €110,00 mr. A. Stevens (voorzitter), N.A.J. van de Kamer (secretaris) en de leden mr. Th. Felix, S. Nijpels en W.P. van Geijlswijk.
2020-60 Alcmaria Victrix Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren softbal team van de vereniging 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld.                                Wegens
- Het gooien van het spelmateriaal na out call op 1 (feitcode 21)
€ 55,00  P.B. Bokern (voorzitter), L.A. Meijer, mr. P.C. Guds en mr. B. Nijhof
2020-59 Onze Gezellen Uitspraak CS De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde geen verdere straf op te leggen. De maatregel van de scheidsrechter wordt als voldoende geacht.                                         Wegens 
- Na gewaarschuwd te zijn toch blijven reageren op opmerkingen uit dug-out tegenstander.
€ 55,00  P.B. Bokern (voorzitter), L.A. Meijer, mr. P.C. Guds en mr. B. Nijhof
2020-58 Arnhem Rhinos Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede heren honkbal team van de vereniging 6 bindende wedstrijden heeft gespeeld.                                Wegens
- Meerdere malen maken van ongepaste opmerkingen alsmede poging tot aanvallen van een tegenstander (feitcode 2 en 13)
€ 55,00  P.B. Bokern (voorzitter), L.A. Meijer, mr. P.C. Guds en mr. B. Nijhof
2020-57 Royals Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede heren honkbal team van de vereniging 5 bindende wedstrijden heeft gespeeld.                                Wegens
-Herhaaldelijk commentaar op de leiding, ongepast gedrag, het niet voldoen aan de opdracht van de scheidsrechter  en het meerdere keren beledigen van de scheidsrechter  (feitcode 2, 3 en 25)
€ 55,00  P.B. Bokern (voorzitter), L.A. Meijer, mr. P.C. Guds en mr. B. Nijhof
2020-56 Storks Uitspraak CS

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde geen verdere straf op te leggen. De maatregel van de scheidsrechter wordt als voldoende geacht.
Wegens
- Het klagen op een feitelijke beslissing (feitcode 2)

 € 55,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P. Guds en mr. B. Nijhof
2020-55 Amsterdam Pirates Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het derde heren honkbal team van de vereniging 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld.
Wegens
- Onbeheerst weggooien van materiaal (feitcode21).

 € 55,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P. Guds en mr. B. Nijhof
2020-54 Hoofddorp Pioniers Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren softbal team van de vereniging 5 bindende wedstrijden heeft gespeeld.
Wegens
- Herhaaldelijk op een beledigende wijze commentaar leveren op feitelijke beslissingen en weigeren het veld te verlaten (feitcode 2,3, en 25).

€ 55,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P. Guds en mr. B. Nijhof
2020-53 Euro Stars Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede heren honkbal team van de vereniging 4 bindende wedstrijden heeft gespeeld.
Wegens
- Geweldadig en handtastelijk optreden jegens een/meerdere personen (feitcode 13).

€ 55,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P. Guds en mr. B. Nijhof
2020-52 Euro Stars Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van de vereniging 3 bindende wedstrijden heeft gespeeld.
- Wegens
Geweldadig en handtastelijk optreden jegens een/meerdere personen (feitcode 13).

 € 55,00  P.B. Bokern (voorzitter), L.A. Meijer, mr. P.C. Guds en mr. B. Nijhof
2020-51 Euro Stars Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van de vereniging 4 bindende wedstrijden heeft gespeeld.
- Wegens
Geweldadig en handtastelijk optreden jegens een/meerdere personen (feitcode 13).

€55 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P. Guds en mr. B. Nijhof
2020-50 Schiedam Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van de vereniging 3 bindende wedstrijden heeft gespeeld.
- Wegens
Geweldadig en handtastelijk optreden jegens een/meerdere personen (feitcode 13).

€55 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P. Guds en mr. B. Nijhof
2020-49 Schiedam Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van de vereniging 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld.
Wegens
- Ongepast gedrag jegens tegenstander (feitcode 2).

€55 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P. Guds en mr. B. Nijhof
2020-48 Schiedam Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van de vereniging 3 bindende wedstrijden heeft gespeeld.
Wegens
- Geweldadig en handtastelijk optreden jegens een/meerdere personen (feitcode 13).

€55 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P. Guds en mr. B. Nijhof
2020-47 Schiedam Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van de vereniging 5 bindende wedstrijden heeft gespeeld.
Wegens
- Geweldadig en handtastelijk optreden jegens een/meerdere personen (feitcode 13). Bij de strafmaatregel is rekening gehouden met het tuchtrechtelijk verleden van de gedaagde.

€55 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P. Guds en mr. B. Nijhof
2020-46 Twins Oosterhout Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van de vereniging 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld.
Wegens
- Het onbeheerst weggooien van speelmateriaal (feitcode 21).

€55 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P. Guds en mr. B. Nijhof
2020-45 Twins Oosterhout Uitspraak CS

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde geen verdere straf op te leggen. De maatregel van de scheidsrechter wordt als voldoende geacht.
Wegens
- Het leveren van commentaar op de leiding (feitcode 2).

€55 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers en mr. P. Guds
2020-44 Quick Amersfoort Uitspraak CS

De commissie heeft besloten deze zaak niet ontvankelijk te verklaren.
Wegens
- De commissie heeft op dit moment nergens iets kunnen vinden dat een coach het veld uitgestuurd moet worden alleen wegens het uitbreken van een bench clearing brawl.

€- P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P. Guds en mr. B. Nijhof
2020-43 Quick Amersfoort Uitspraak CS

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde geen verdere straf op te leggen. De maatregel van de scheidsrechter wordt als voldoende geacht.
Wegens
- Het leveren van commentaar op de leiding (feitcode 2).

€55 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P. Guds en mr. B. Nijhof
2020-42 Quick Amersfoort Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van de vereniging 4 bindende wedstrijden heeft gespeeld.
Wegens
- Het leveren van commentaar op een feitelijke beslissing alsmede het wegduwen van de scheidsrechter (feitcode 2 en 13).

€55 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P. Guds en mr. B. Nijhof
2020-41 DSS/Kinheim Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van de vereniging 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld.
Wegens
- Het leveren van commentaar op de leiding (feitcode 2). Bij de strafmaat is rekening gehouden met het tuchtrechtelijk verleden van de gedaagde.

€55 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P. Guds en mr. B. Nijhof
2020-40 HCAW Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van de vereniging 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld.
Wegens
- Het leveren van commentaar op de leiding (feitcode 2) en het demonstratief en opzettelijk vernielen van de knuppel (feitcode 21).

€55 M. Evers (voorzitter), mr. P. Guds en L.A. Meijer
2020-39d) Sparks Haarlem Uitspraak CS

De commissie heeft besloten deze zaak niet ontvankelijk te verklaren. Wegens De commissie heeft op dit moment nergens iets kunnen vinden dat een coach het veld uitgestuurd moet worden alleen wegens het uitbreken van een bench clearing brawl.

€ - P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P. Guds en mr. B. Nijhof
2020-39c) Sparks Haarlem Uitspraak CvBS

De commissie heeft besloten: Appellant wordt voorwaardelijk het recht ontzegd om deel te nemen aan 3 (drie) bindende wedstrijden met een proeftijd van 2 (twee) jaar.
Wegens
- Wangedrag wat door de 2e honkman als bedreigend ervaren werd (feitcode 17). Klik hier voor de volledige Uitspraak CvBS

€110,00 A. Stevens (voorzitter), N.A.J. van de Kamer (secretaris) en mr. Th. Felix.
2020-39c) Sparks Haarlem Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van de vereniging 3 bindende wedstrijden heeft gespeeld. Wegens
 - Wangedrag wat door de 2e honkman als bedreigend ervaren werd (feitcode 17).

€55 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P. Guds en mr. B. Nijhof
2020-39b) Hoofddorp Pioniers Uitspraak CS

De commissie heeft besloten deze zaak niet ontvankelijk te verklaren.
Wegens
- De commissie heeft op dit moment nergens iets kunnen vinden dat een coach het veld uitgestuurd moet worden alleen wegens het uitbreken van een bench clearing brawl.

€ - P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P. Guds en mr. B. Nijhof
2020-39a) Hoofddorp Pioniers Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede heren honkbal team van de vereniging 5 bindende wedstrijden heeft gespeeld.
Wegens
- Het gooien van de bal op een honkloper en handtastelijkheden jegens deze honkloper (feitcode 13).

€55 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P. Guds en mr. B. Nijhof
2020-38 Olympia Haarlem Uitspraak CS

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde geen verdere straf op te leggen. De maatregel van de scheidsrechter wordt als voldoende geacht.

€55 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P. Guds en mr. B. Nijhof
2020-37 Hoofddorp Pioniers Uitspraak CVBS

De commissie vernietigt de uitspraak van de Cie Strafzaken van 9 september jl en verwijst de zaak terug naar de CS om opnieuw te behandelen.

€0,00 Beslist op 15-09-2020 door: Mr. A. Stevens (voorzitter), N.A.J. van de Kamer (secretaris) en de leden S.M. Nypels, P. van Geijlswijk en mr. Th. Felix.
2020-37A Hoofddorp Pioniers Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van de vereniging 5 bindende wedstrijden heeft gespeeld.
Wegens
- Commentaart op de leiding en het beledigen van de scheidsrechter (feitcodes 02 en 03). Met recidive is rekening gehouden.

€110 P.B. Bokern (voorzitter), L.A. Meijer, mr. P.C. Guds en mr. B. Nijhof
2020-36 UVV Uitspraak CS

De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde geen verdere straf op te leggen. De maatregel van de scheidsrechter wordt als voldoende geacht.

€55 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, J. van der Heijden, L.A. Meijer en H.A. van der Linde
2020-35 Double Stars Heiloo Uitspraak CS

De commissie heeft besloten deze zaak niet ontvankelijk te verklaren.
Wegens
- De scheidsrechter heeft geen strafzaak aangespannen.

€- P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, J. van der Heijden, L.A. Meijer en H.A. van der Linde
2020-34 DSS/Kinheim Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede heren honkbal team van de vereniging 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld.
Wegens
- Het onbeheerst gebruik van spelmateriaal (feitcode 21).

€55 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, J. van der Heijden, L.A. Meijer en H.A. van der Linde
2020-33 DSS/Kinheim Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede heren honkbal team van de vereniging 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld.
Wegens
- Sarcastische opmerking naar de scheidsrechter (feitcode 2).

€55 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, J. van der Heijden, L.A. Meijer en H.A. van der Linde
2020-32 L&D Amsterdam Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van de vereniging 3 bindende wedstrijden heeft gespeeld.
Wegens
- Het maken van ongepaste opmerkingen die door de scheidsrechter als zeer beledigend ervaren werden (feitcode 3).

€55 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof
2020-31c) Royals Uitspraak CS

De commissie heeft besloten vrijspraak te verlenen. Wegens: het onacceptebele gedrag van deze speler is voor de commissie onvoldoende aangetoond. Ook speelt hierin mee dat de beide scheidsrechters geen reden gezien hebben in te grijpen.

 - P.B. Bokern (voorzitter), L.A. Meijer, mr. P.C. Guds en mr. B. Nijhof
2020-31b) Royals Uitspraak CS

De commissie heeft besloten vrijspraak te verlenen. Wegens: het onacceptebele gedrag van deze speler is voor de commissie onvoldoende aangetoond. Ook speelt hierin mee dat de beide scheidsrechters geen reden gezien hebben in te grijpen.

 - P.B. Bokern (voorzitter), L.A. Meijer, mr. P.C. Guds en mr. B. Nijhof
2020-31a) Royals Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van de vereniging 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld. Wegens het maken van ongepaste opmerkingen jegens een tegenstander.

 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), L.A. Meijer, mr. P.C. Guds en mr. B. Nijhof
2020-30 PSV Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van de vereniging 7 bindende wedstrijd heeft gespeeld. Wegens het geven van commentaar op de leiding, onbeheerst en aggressief gooien van materialen ruim nadat hij gediskwalificeerd was, aggressief gedrag tegen de scheidsrechter alsmede het niet meteen voldoen aan een opdracht van de scheidsrechter en oorzaak van de ongeregeldheden bij de dug-out. (feitcode 2, 17, 21 en 25)

 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), L.A. Meijer, mr. P.C. Guds en mr. B. Nijhof
2020-29 HCAW Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van de vereniging 3 bindende wedstrijd heeft gespeeld.
Wegens
- Herhaald commentaar op de leiding (feitcode 2). De door de scheidsrechter voorgestelde ordemaatregel wordt door de commissie niet overgenomen wegens recidive in 2019 en ook nog recent in 2020.

€55 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, J. van der Heijden, H.A. van der Linde en L.A. Meijer
2020-28 Curacao Neptunus Uitpraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van de vereniging 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld.
Wegens
- Onbeheerst gebruik van spelmateriaal (feitcode 21).

€55 P.B. Bokern (voorzitter), mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof
2020-27 Silicon Stroks Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van de vereniging 4 bindende wedstrijden heeft gespeeld.
Wegens
- Het demonstratief en onbeheerst weggooien van knuppel en helm (feitcode 21), rekening houdend met recidives.

€55 P.B. Bokern (voorzitter), mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde en L.A. Meijer
2020-26 UVV Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste dames softbal team van de vereniging 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld. Uit te voeren na de straf van strafzaak 2020-24 Wegens
- Het maken van sarcastische opmerkingen na afloop van de wedstrijd tegen de scheidsrechter. (feitcode 2).

€55 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof
2020-25 Wassenaar Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van de vereniging 4 bindende wedstrijden heeft gespeeld.
Wegens
- Bij herhaling maken van ongepaste opmerkingen en het vertonen van ongepast gedrag naar de scheidsrechter (feitcode 2). Met recidive is rekening gehouden.

€55 P.B. Bokern (voorzitter), mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof
2020-25 Wassenaar Uitspraak CvBS

De CvBS wijzigt de uitspraak van de CS van 26 augustus van vier (4) naar drie (3) wedstrijden tot op het moment dat het eerste heren honkbalteam van Wassenaar drie (3) bindende wedstrijden heeft gespeeld. Klik hier voor de volledige Uitspraak CvBS

€110 Beslist op 09-09-2020 door: mr. A. Stevens (voorzitter), N.A.J. van de Kamer (secretaris) en het lid S.M. Nypels
2020-24 UVV Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste dames softbal team van de vereniging 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld.
Wegens
- Het niet voldoen aan een reglementaire opdracht van de scheidsrechter. (feitcode 25).

€55 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof
2020-23 Orioles Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste dames softbal team van de vereniging 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld.
Wegens
- Herhaaldelijk maken van opmerkingen op feitelijke beslissingen (feitcode 2).

€55 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof
2020-22 Onze Gezellen Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van de vereniging 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld.
- Wegens
Herhaald commentaar op de leiding (feitcode 2).

€55 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof
2020-21 Ridderkerk Rowdies Uitspraak CS

De commissie heeft besloten deze zaak te seponeren gezien de geringe ernst van de zaak.

€- P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof
2020-20 Amsterdam Pirates Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het derde heren honkbal team van de vereniging 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld.
Wegens
- Ongepaste opmerkingen naar de scheidsrechter na afloop van de verloren wedstrijd (feitcode 2).

€55 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof
2019-19a WSB Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van de vereniging 8 bindende wedstrijden heeft gespeeld. Wegens het bedreigen van een tegenstander (feitcode 4).

€ 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, J. van der Heijden en H.A. van der Linde
2019-19b WSB Uitspraak CS De commissie heeft besloten deze zaak te seponeren wegens onvoldoende bewijs.    - P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, J. van der Heijden en H.A. van der Linde
2020-18 HCAW Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van de vereniging 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld.
Wegens
- Het maken van een sarcastische opmerking naar de scheidsrechter (feitcode 2). Met recidive is rekening gehouden.

€55 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds en L.A. Meijer
2020-17 Twins Oosterhout Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van de vereniging 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld.
Wegens
- Onwelvoeglijk taalgebruik (feitcode 2).

€55 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof
2020-16 Onze Gezellen Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede heren honkbal team van de vereniging 5 bindende wedstrijden heeft gespeeld.
Wegens 
- Zeer ongepast gedrag en beledigen van de scheidsrechter. Gedrag wat na de diskwalificatie buiten het veld werd voortgezet (feitcode 3).

€55 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, J. van der Heijden, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof 
2020-15 Quick Amersfoort Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van de vereniging 3 bindende wedstrijden heeft gespeeld.
Wegens 
- Onbeheerst en demonstratief neergooien spelmateriaal, het maken van zeer ongepaste opmerkingen jegens de scheidsrechter(feitcodes 21 en 2).

€55 M. Evers (voorzitter), mr. P.C. Guds, J. van der Heijden, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.
2020-14 Onze Gezellen Uitspraak CvBS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van de vereniging 3 bindende wedstrijden heeft gespeeld.
Wegens
- Het bij herhaling maken van ongepaste opmerkingen tegen een scheidsrechter nadat hij diverse malen gewaarschuwd is (feitcode 2). Met recidive is rekening gehouden. Klik hier voor de volledige Uitspraak CvBS

€110 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, J. van der Heijden, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.
2020-13 Quick Amersfoort Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van de vereniging 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld.
Wegens
- Ongepaste opmerking tegen een scheidsrechter (feitcode 2). Met recidive is rekening gehouden.

€55 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, J. van der Heijden, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.
2020-12 UVV Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van de vereniging 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld.
Wegens
-Ongepaste opmerking op de leiding na een feitelijke beslissing (feitcode 2)

€55 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, J. van der Heijden, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.
2020-11 DSS/Kinheim Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede heren honkbal team van de vereniging 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld.
Wegens
- Het weggooien van spelmateriaal na een beslissing van de scheidsrechter (feitcode 21)

€55,00 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, Mr. P.C. Guds, J. van der Heijden, H.A. van der Linde en L.A. Meijer
2020-10 Wassenaar Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van de vereniging 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld.
Wegens
- Ongepast gedrag tegen een scheidsrechter (feitcode 2)

€55,00 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, Mr. P.C. Guds, J. van der Heijden, H.A. van der Linde en L.A. Meijer
2020-09 Storks Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede heren honkbal team van de vereniging 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld.
Wegens
- ongepast gedrag tegen een scheidsrechter (feitcode 2)

€55,00 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, Mr. P.C. Guds, J. van der Heijden, H.A. van der Linde en L.A. Meijer
2020-08 HCAW Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede heren honkbal team van de vereniging 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld.
Wegens
- het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede heren honkbal team van uw vereniging 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld.

€55,00 P.B. Bokern (voorzitter), H.A. van der Linde en L.A. Meijer
2020-07 RCH Pinguins Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde geen verdere straf op te leggen. De maatregel van de scheidsrechter wordt als voldoende geacht.

€55,00 P.B. Bokern (voorzitter), H.A. van der Linde, mr. B. Nijhof en L.A. Meijer
2020-06 RCH Pinguins Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van de vereniging 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld.
Wegens
- het weggooien van spelmateriaal na een beslissing van de scheidsrechter (feitcode 21)

€55,00 P.B. Bokern (voorzitter), H.A. van der Linde, mr. B. Nijhof en L.A. Meijer
2020-05 Wassenaar Uitspraak CS

De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerst heren honkbal team zijn vereniging 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld.
Wegens
- ongepast gedrag door herhaaldelijk navragen over een feitelijke beslissing (feitcode 2)

€55,00 P.B. Bokern (voorzitter), H.A. van der Linde, mr. B. Nijhof en L.A. Meijer
2020-04 UVV Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren
honkbal team van de vereniging 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld.
Wegens 
-ongepast gedrag door het trekken van een lijn na een gegeven slagbal (feitcode 2)
€55,00 P.B. Bokern (voorzitter), H.A. van der Linde, mr. B. Nijhof en L.A. Meijer
2020-03  Sparks Haarlem Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbalteam van de club twee bindende wedstrijden heeft gespeeld.
Wegens
- het maken van ongepaste opmerkingen richting de scheidsrechter (feitcode 2). Met recidive is rekening gehouden.
€55 P.B. Bokern (voorzitter), H.A. van der Linde, mr. B. Nijhof en L.A. Meijer
2020-02 Hoofddorp Pioniers Uitspraak CS De commissie heeft op 30-07-2020 besloten:
de gedaagde geen verdere straf op te leggen. De maatregel van de scheidsrechter wordt als voldoende geacht.
Wegens:
-het niet uitvoeren van een opdracht van de scheidsrechter (feitcode 25)
-het is voor deze commissie duidelijk dat het aan elke scheidsrechter is zaken te signaleren en daarop gepaste
wijze maatregelen te treffen. Als de juiste spelregel niet toegepast zou zijn is dat ter beoordeling aan een
andere KNBSB commissie bv na een ingediend protest.
€55 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, H.A. van der Linde, Mr. B. Nijhof, Mr. P.C. Guds, J. van der Heijden en L.A.
Meijer
2020-01 Blue Lions Tilburg Uitspraak CS De Commissie Strafzaken heeft besloten gedaagde geen verdere straf op te leggen. De maatregel van de scheidsrechter wordt als voldoende geacht. €55 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, H.A. van der Linde, Mr. B. Nijhof, Mr. P.C. Guds en L.A. Meijer