Vertrouwenscontactpersoon

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad  en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Hij/zij kan je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of je doorverwijzen naar de integriteitsmanager van de KNBSB of het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF.

De vertrouwenscontactpersoon helpt het bestuur ook mee op gebied van preventie. Hierdoor heeft deze persoon een belangrijke rol in het sociaal veilig maken van de club: door te signaleren én door te acteren.

 

Vertrouwenscontactpersoon op de vereniging

Binnen een vereniging zijn de scheidingslijnen vaak dun. Bewust of onbewust kunnen er situaties ontstaan waar leden zich ongemakkelijk bij voelen. En sommige situaties zijn nu eenmaal ook moeilijk bespreekbaar; denk hierbij aan onderwerpen als pesten, seksuele intimidatie of criminaliteit. Het kan dan prettig zijn wanneer een vereniging een vertrouwenscontactpersoon heeft. De vertrouwenscontactpersoon kan een luisterend oor zijn en helpen bij het zoeken naar een oplossing. Vraag binnen jouw vereniging naar de aanwezigheid van een vertrouwenscontactpersoon. 

De rol van vertrouwenscontactpersoon vraagt om gespreksvaardigheden, een integere houding en kennis van de sportnetwerken. Daarom biedt NOC*NSF een opleiding tot vertrouwenscontactpersoon aan

 

Integriteitsmanager KNBSB

Met de komst van de integriteitsmanager KNBSB is de rol van vertrouwenscontactpersoon bij de bond komen te vervallen. Voor alle leden van de KNBSB en andere betrokkenen, maar ook voor de vertrouwenscontactpersoon bij de vereniging is de integriteitsmanager bereikbaar. Je kunt contact met de integriteitsmanager opnemen over persoonlijke dilemma's, vervelende ervaringen of andere afwijkingen van de omgangregels, waarden en normen in onze sporten. Ook kun je terecht om overtredingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie te melden. De contactgegevens van de integriteitsmanager van de KNBSB staat hiernaast.

Bekijk ook de gedragscodes KNBSB

 

Centrum Veilige Sport NOC*NSF

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Centrum Veilige Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Ook indien je wel in gesprek wil gaan maar anoniem wil blijven kan contact worden opgenomen. Dit kan bijvoorbeeld via het SpeakUp systeem.

 

Melden buiten de sport

Melden buiten de sport kan bij de politie en het Openbaar Ministerie. Daarnaast kunnen verschillende hulpverleners vertrouwelijk benaderd worden, zoals het Centrum Seksueel Geweld, de huisarts, de GGD, Slachtofferhulp Nederland, Veilig Thuis en Centrum Veilige Sport. Met deze laatste partij kun je via de chat anoniem contact zoeken buiten kantooruren.

 

Registreren in Sportlink Club

U kunt uw vertrouwenscontactpersonen en de Verklaringen Omtrent Gedrag van uw vrijwilligers eenvoudig registreren in Sportlink Club. Zo kunt u overzichtelijk de registratie hiervan bijhouden. Voor ons als KNBSB is het belangrijk om inzicht te hebben in de personen die een functie als VCP bij een vereniging vervullen. Zo kunnen we hen waar nodig actief benaderen en eventueel van informatie voorzien (onder andere over scholingsmogelijkheden).

Bekijk het stappenplan

 

Zit je ergens mee?

  • Neem contact op met de VCP van je vereniging, of
  • Neem contact op met de integriteitsmanager KNBSB  via e-mail of telefonisch op +31 614223005, of
  • Bel het Centrum Veilige Sport:  0900 – 202 55 90 (gratis telefoonnummer, werkdagen 08.30-17.30 uur)
  • Anoniem contact via SpeakUp 
  • Of kijk op www.centrumveiligesport.nl 

 

Bekijk ook:

Integriteitsmanager KNBSB

Wil je in contact komen met onze integriteitsmanager?

Sonja Noort

sonja.noort@knbsb.nl

+31 (0)6 14223005