Vertrouwenscontactpersoon

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad  en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersonen zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen u informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het vertrouwenspunt sport  van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie.

Vertrouwenscontactpersoon op de vereniging

Binnen een vereniging zijn de scheidingslijnen vaak dun. Bewust of onbewust kunnen er situaties ontstaan waar leden zich ongemakkelijk bij voelen. En sommige situaties zijn nu eenmaal ook moeilijk bespreekbaar; denk hierbij aan onderwerpen als pesten, seksuele intimidatie of criminaliteit. Het kan dan prettig zijn wanneer een vereniging een vertrouwenscontactpersoon heeft. De vertrouwenscontactpersoon kan een luisterend oor zijn en helpen bij het zoeken naar een oplossing. Vraag binnen jouw vereniging naar de aanwezigheid van een vertrouwenscontactpersoon. Voor alle vertrouwenscontactpersonen worden jaarlijks diverse bijeenkomsten en workshops georganiseerd door NOC*NSF om ervaringen te delen en kennis te vergaren.

Vertrouwenscontactpersonen KNBSB

Voor alle leden van de KNBSB en andere betrokkenen zijn vertrouwenscontactpersonen bereikbaar. Je kunt contact met hen opnemen over persoonlijke dillemma's, vervelende ervaringen of andere afwijkingen van de omgangregels, waarden en normen in onze sporten. Ook kun u bij hen terecht om overtredingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie te melden. Gesprekken met een vertrouwenscontactpersoon zijn altijd vertrouwelijk. De contactgegevens van de vertrouwenscontactpersonen van de KNBSB staan hiernaast.

Bekijk ook de gedragscodes KNBSB

Vertrouwenspunt Sport NOC*NSF

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Registreren in Sportlink Club

U kunt uw vertrouwenscontactpersonen en de Verklaringen Omtrent Gedrag van uw vrijwilligers eenvoudig registreren in Sportlink Club. Zo kunt u overzichtelijk de registratie hiervan bijhouden. Voor ons als KNBSB is het belangrijk om inzicht te hebben in de personen die een functie als VCP bij een vereniging vervullen. Zo kunnen we hen waar nodig actief benaderen en eventueel van informatie voorzien (onder andere over scholingsmogelijkheden).

Bekijk het stappenplan

Zit je ergens mee?

  • Bel het Vertrouwenspunt Sport: 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut )
  • Stuur een Whatsapp naar 06-53646928 (niet bellen, enkel Whatsapp)
  • Mail naar vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl
  • Of kijk op www.vertrouwenspuntsport.nl

Bekijk ook:

Vertrouwenscontactpersonen KNBSB

Wil je in contact komen met onze vertrouwenscontactpersonen?

Walter Wallé

walter2@quicknet.nl

06-23982568 // 0223-631719

 

Annie Kerkhof 

ahkerkhof@kpnplanet.nl 

06-25083751