Grensoverschrijdend gedrag

Als bestuurder wil je de zaken binnen je sportvereniging goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Je wilt tenslotte een situatie scheppen waarin sporters volop tot hun recht kunnen komen. Daarbij hoort dat je maatregelen neemt om grensoverschrijdend gedrag, in alle verschijningsvormen, te voorkomen en om voorbereid te zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.

Jaarlijks komen verschillende zaken van Seksuele Intimidatie maar ook andere vormen van grensoverschrijdend gedrag voor in de sport. Je kunt daarbij denken aan pesten, discriminatie, geweldpleging of overmatig drankgebruik, maar ook aan matchfixing, het gebruik van doping, drugs of soms het veroorzaken van eetstoornissen of andere psychische klachten. Sommige zaken zijn voor buitenstaanders zichtbaar maar er vinden ook veel incidenten plaats buiten het oog van omstanders. Denk hierbij aan één op één situaties maar ook aan het versturen van mails of het zoeken van rechtstreeks contact via internet (denk bijv. aan Skype). Een aantal zaken blijven alleen in een kleine kring van de direct betrokkenen bekend.

Het behoeft geen toelichting dat de gevolgen voor slachtoffers en betrokken familieleden of vrienden vaak groot is. De gevolgen kunnen echter nog groter worden wanneer de zaak ongewenst in de media terecht komt of wanneer door bijv. social media de aandacht op een kwestie wordt gevestigd. Hoe zorgvuldig de direct betrokkenen zelf ook met de zaak om willen gaan, de wijze waarop een verhaal door (social) media naar buiten komt heb je niet in hand. Voor de sport geldt dat we iedere zaak van grensoverschrijdend gedrag er één teveel vinden! De sport moet dan ook alle mogelijke maatregelen nemen om dat te voorkomen.

Beleid inzake seksuele intimidatie en machtsmisbruik

Een belangrijke stap om seksuele intimidatie en machtsmisbruik tegen te gaan is het schrijven van preventief beleid. Hierin legt u vast wat uw vereniging doet om seksuele intimidatie en machtsmisbruik te voorkomen en hoe u handelt indien zich een zaak voordoet. In de bijlage vindt u een basisopzet van een beleidsdocument omtrent dit onderwerp. U kunt dit beleid (deels) overnemen voor uw eigen vereniging, maar wij raden aan om bij het opstellen van het beleid ook uw leden te betrekken. Zo beklijft het beleid beter binnen uw gehele vereniging. We willen dan ook benadrukken dat het enorm belangrijk is seksuele intimidatie en machtsmisbruik binnen uw vereniging bespreekbaar te maken. Dit verlaagt de drempel om zaken te melden en kan wellicht bijdragen aan het voorkomen van seksuele intimidatie en machtsmisbruik.

Vertrouwenscontactpersoon

Wij raden het sterk aan binnen uw vereniging een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan te stellen. Betrokkenen van een sportvereniging/-bond kunnen bij een VCP terecht voor vertrouwelijke zaken. Bewust of onbewust kunnen er situaties ontstaan waar leden zich ongemakkelijk bij voelen. En sommige situaties zijn nu eenmaal moeilijk bespreekbaar; denk hierbij aan onderwerpen als pesten, seksuele intimidatie of criminaliteit. Zorg er daarom voor dat uw leden op de hoogte zijn van de mogelijkheid om een VCP aan te spreken.

Jullie kunnen ook altijd terecht bij Centrum Veilige Sport van NOC*NSF of bij de Vertrouwenspersonen van de KNBSB. 

Verklaring Omtrent Gedrag

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid & Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van iemand in het verleden geen bezwaar oplevert voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Het verplicht stellen van de VOG geeft meer zekerheid over het verleden van mensen. Het vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan een aan deze fout gerelateerde functie binnen de sportvereniging/-bond kan uitoefenen. Een stap die wij als KNBSB de afgelopen maanden hebben gezet is al onze medewerkers, stafleden van de nationale teams, Bondsbestuursleden en bepaalde vrijwilligers te verplichten om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Vrijwilligers binnen sportverenigingen zijn veel aan het werk met kwetsbare personen, zoals jeugdspelers. Dit is dan ook een belangrijke reden om een VOG te vragen van de vrijwilligers op uw vereniging voordat zij bepaalde taken mogen uitvoeren. Het aanvragen van een VOG voor uw vrijwilligers is geheel gratis.

Meer informatie over VOG

Gerelateerde documenten

Onderstaand vindt u documenten met nuttige informatie voor honkbal- en softbalverenigingen die actief aan de slag willen  om grensoverscheidend gedrag tegen te gaan.

Zit je ergens mee?