Primair Onderwijs

BeeBall: een tikspel!

Veel (vak)leerkrachten zijn op hun opleiding bekend gemaakt met softbalachtige vormen binnen het domein 'Slag en Loopspelen' en 'Inblijven en Uitmaken'. Mocht er al specifieke aandacht voor het PO gegeven zijn aan basisvormen van deze spelen, dan is dat vaak onbewust in vakken als algemene didactiek en methodiek gedaan. De link met de “sporten” honkbal en softbal werd dan vaak nauwelijks gemaakt.

Velen van u is op één of andere wijze bekend geraakt met “peanutball”, een aangepaste vorm van honkbal en softbal en in een aantal regio’s bestonden daar al langere tijd schooltoernooien voor. Echter, van uit een jarenlange ervaring met spelvormen tijdens trainingen met basisschoolleeftijd kinderen binnen de sport, veel input vanuit collega L.O.-ers en de wens van de KNBSB om zowel inhoudelijk als organisatorisch het spel op jonge leeftijd toegankelijker te maken, zijn de in het onderwijsveld ontwikkelde vormen met minder honken, de basis geweest voor de overstap van Peanutball naar BeeBall.

Rookie League en Major League BeeBall zijn sinds 2010 de officiële spelvormen van de KNBSB voor de jongste jeugd (5 tot ongeveer 10 jaar). Deze spelvormen zijn bij velen reeds bekend gezien de publicaties in de vakbladen. Echter vaak komen wij “onechte” spelregels en naar onze mening verkeerde lesaccenten tegen.

Speciaal voor het Basisondewijs is de Reader "BeeBall op school" ontwikkeld waarin veel oefenvormen zijn opgenomen zodat de leerkracht zelf met BeeBall aan de slag kan.

Visie

Ondanks dat de diverse ALO opleidingen aparte speldomeinen benoemd hebben zoals slag- en loopspelen, zijn honkbal en softbal niets anders dan gecultiveerde tik-/overloopspelen. De SLO plaatst honkloopspelen als bewegingsthema terecht binnen de leerlijn 'Inblijven en Uitmaken'. Uitgangspunt binnen dit domein is dat de indringende partij afgetikt kan worden als hij het speelveld betreedt, met uitzondering van de eventueel aan hem toegewezen vrijplaatsen. Ook binnen honkbal en softbal geld dit basisprincipe!

Het door ons aangeboden lesmateriaal werkt dan ook vanuit een serie, meestal bekende tikspelen toe naar een actievere en meer inzichtelijke spelgedrag van de leerlingen. Pas als er actief veldspel ontstaat (in tegenstelling tot het gewoon maar teruggooien van de bal naar de achtervanger) wordt in een latere fase het zogenaamde “branden” op de honken (tikken van de vrijplaats) toegevoegd.

Alle informatie met betrekking tot BeeBall is terug te vinden op de BeeBall pagina van deze website, waarop ook diverse korte en leerzame instructie flimpjes en dergelijke te vinden zijn.

Aanbod workshops BeeBall (PO) en softbal (VO) door de KNBSB

De KNBSB is enkele jaren geleden een nieuwe weg ingeslagen om leerlingen in het onderwijs kennis te laten maken met honkbal en softbal. In het verleden was het bij de meeste sportbonden gebruikelijk om hun ‘product’ vanuit de competitieve vorm aan te bieden aan opleidingen en leerlingen. De honkbal- en softbalbond heeft nu gekozen voor een aanpassing van de wedstrijdvormen aan de visie en praktijk van het onderwijs.

Om diverse pedagogisch/didactische redenen en op basis van jarenlange ervaring met spelvormen tijdens trainingen met kinderen binnen de sport, veel input vanuit docenten lichamelijke oefening (LO) en de wens van de KNBSB om zowel inhoudelijk als organisatorisch het spel op jonge leeftijd toegankelijker te maken, zijn de in het onderwijsveld ontwikkelde vormen met minder honken de basis geweest voor de overstap van Peanutball naar BeeBall voor het PO en driehonken-softbal en Slowpitch voor het VO.

De KNBSB heeft voor het verspreiden van deze visie een aantal ervaren LO-docenten opgeleid om workshops aan te bieden aan opleidingen die daar gebruik van willen maken voor hun studenten. Wij kunnen uw studenten workshops aanbieden, aangepast aan uw wensen ten aanzien van duur, aantal bijeenkomsten enzovoort. De workshops voldoen aan de eisen voor het docenten register.

De workshops duren 1,5 tot 2 uur.
Kosten zijn € 150,- per workshop, exclusief reiskosten.
Indien er op dezelfde dag een tweede workshop is gewenst op uw opleiding, dan bieden we deze aan voor € 75,-.

Voor meer informatie en intresse kunt u mailen naar: opleidingen@knbsb.nl