Voortgezet Onderwijs

Softbal maakt op de meeste scholen al vele jaren deel uit van het vaste programma binnen de lessen Lichamelijke Opvoeding. In het werkveld hebben docenten lichamelijke opvoeding vaak vele interessante oefen- en spelvormen ontwikkeld die het aantrekkelijk hebben gemaakt om het softbal op een interessante, dynamische en leerzame wijze aan te bieden.

Als sportbond heeft de KNBSB hier op ingehaakt met een mogelijke speel-leerlijn, die toepasbaar is binnen vrijwel elk didactisch perspectief en klassensituatie. Daarnaast worden voor de liefhebber technisch uitdagende oefenvormen aangeboden. Ook voor het L.O.2 (VMBO) en BSM (HAVO/VWO) examenprogramma zijn oefen/speelsituaties beschreven in enkele specifiek daarop gerichte documenten. Hieronder een aantal readers en de leskaarten zoals die geïntroduceerd zijn bij diverse succesvolle workshops voor de KVLO.

Aanbod workshops BeeBall (PO) en softbal (VO) door de KNBSB

De KNBSB is enkele jaren geleden een nieuwe weg ingeslagen om leerlingen in het onderwijs kennis te laten maken met honkbal en softbal. In het verleden was het bij de meeste sportbonden gebruikelijk om hun ‘product’ vanuit de competitieve vorm aan te bieden aan opleidingen en leerlingen. De honkbal- en softbalbond heeft nu gekozen voor een aanpassing van de wedstrijdvormen aan de visie en praktijk van het onderwijs.

Om diverse pedagogisch/didactische redenen en op basis van jarenlange ervaring met spelvormen tijdens trainingen met kinderen binnen de sport, veel input vanuit docenten lichamelijke oefening (LO) en de wens van de KNBSB om zowel inhoudelijk als organisatorisch het spel op jonge leeftijd toegankelijker te maken, zijn de in het onderwijsveld ontwikkelde vormen met minder honken de basis geweest voor de overstap van Peanutball naar BeeBall voor het PO en driehonken-softbal en Slowpitch voor het VO.

De KNBSB heeft voor het verspreiden van deze visie een aantal ervaren LO-docenten opgeleid om workshops aan te bieden aan opleidingen die daar gebruik van willen maken voor hun studenten. Wij kunnen uw studenten workshops aanbieden, aangepast aan uw wensen ten aanzien van duur, aantal bijeenkomsten enzovoort. De workshops voldoen aan de eisen voor het docenten register.

Workshop

  • De workshops duren 1,5 tot 2 uur.
  • Kosten zijn € 150,- per workshop, exclusief reiskosten.
  • Indien er op dezelfde dag een tweede workshop is gewenst op uw opleiding, dan bieden we deze aan voor € 75,-

Voor meer informatie en intresse kunt u mailen naar: opleidingen@knbsb.nl