Softbal knuppelinformatie

Op deze pagina vind je alle informatie wat betreft de knuppelprocedures.

Algemene knuppelinformatie
De knuppels die tijdens een softbalwedstrijd worden gebruikt moeten voldoen aan de Officiële Spelregels Softbal.

Knuppelprocedure
De KNBSB hanteert een knuppelprocedure waarbinnen onderscheid wordt gemaakt voor de teams in de Fastpitch Softbal Dames Hoofdklasse, Fastpitch Softbal Dames 1e klasse of alle overige klassen.

Controletool als onderdeel van knuppelprocedure
De KNBSB heeft een tool ontwikkeld om snel en eenvoudig te kunnen controleren of een knuppel op de WBSC-Softball bat list voorkomt.

WBSC Softball bat list
De knuppels die in de Fastpitch Softbal Dames Hoofdklasse, 1e klasse en 2e klasse worden gebruikt moeten op de WBSC Softball bat list staan.

De knuppellijst die aan het begin van het seizoen wordt gepubliceerd en de updates tijdens het lopende seizoen zijn geldig. Dat wil zeggen dat een knuppel die tijdens het seizoen van de lijst is gehaald tijdens het lopende seizoen mag worden gebruikt (tenzij anders gecommuniceerd) en een nieuwe knuppel die tijdens het seizoen aan een geüpdatete lijst wordt toegevoegd ook mag worden gebruikt. Let wel, een nieuwe knuppel moet in de Fastpitch Softbal Hoofdklasse en 1e klasse eerst van een sticker worden voorzien nadat de knuppel door de onderstaande tool is goedgekeurd.