Softbal knuppelinformatie

Met ingang van seizoen 2022 is een nieuwe knuppelprocedure opgesteld. Meer informatie hierover vindt u hieronder.
Teams die spelen in de Fastpitch Softbal Dames Hoofdklasse / 1e klasse hoeven niet langer een 'batlist' bij de afdeling Competitiezaken aan te leveren.
Het overzicht met de ‘batlists’ van deze teams staat daarom ook niet meer op deze pagina.

Algemene knuppelinformatie

Informatie over de vereisten aan de knuppels die tijdens een softbalwedstrijd mogen worden gebruikt, is te vinden in de Officiële Spelregels Softbal (hoofdstuk 2). Het document met de Officiële Spelregels Softbal is te vinden op deze pagina.

 

WBSC-knuppellijst

Binnen de KNBSB is het al jaren gebruikelijk dat knuppels die in de Fastpitch Softbal Dames Hoofdklasse en 1e klasse (voorheen Golden League en Silver League) worden gebruikt niet op de ASA non-approved batlist mogen voorkomen. Het gebruik van deze lijst conflicteert met de spelregels-softbal. De KNBSB heeft daarom besloten met ingang van seizoen 2022 een andere knuppellijst te hanteren: de WBSC-knuppellijst. De WBSC-lijst is hier te vinden (de versie 21 februari 2023 hanteren we in seizoen 2023).

Knuppelprocedure

Met ingang van seizoen 2022 is een knuppelprocedure van toepassing. In die procedure wordt onderscheid gemaakt in teams spelend in de Fastpitch Softbal Dames Hoofdklasse / 1e klasse en teams spelend in alle overige klassen.

Klik hier voor de knuppelprocedure.

 

Controletool als onderdeel van knuppelprocedure

De KNBSB heeft een Excel-tool ontwikkeld om makkelijk en snel te kunnen controleren of een knuppel op de WBSC-knuppellijst voorkomt. Bekijk onze tool via deze link. De WBSC-lijst is hier te vinden (de versie 21 februari 2023 hanteren we in seizoen 2023).