Softbal knuppelinformatie

Op deze pagina vind je alle informatie wat betreft de knuppelprocedures.
Teams die spelen in de Fastpitch Softbal Dames Hoofdklasse / 1e klasse hoeven niet langer een 'batlist' bij de afdeling Competitiezaken aan te leveren.

Algemene knuppelinformatie
De knuppels die tijdens een softbalwedstrijd worden gebruikt moeten voldoen aan de Officiële Spelregels Softbal (hoofdstuk 2).

Knuppelprocedure
De KNBSB hanteert een knuppelprocedure waarbinnen onderscheid wordt gemaakt voor de teams in de Fastpitch Softbal Dames Hoofdklasse, 1e klasse of alle overige klassen.

Controletool als onderdeel van knuppelprocedure
De KNBSB heeft een tool ontwikkeld om snel en eenvoudig te kunnen controleren of een knuppel op de WBSC-knuppellijst voorkomt.

WBSC-knuppellijst
De knuppels die in de Fastpitch Softbal Dames Hoofdklasse en 1e klasse worden gebruikt moeten op de WBSC-knuppellijst staan (versie 21 februari 2023 en updates).

De knuppellijst die aan het begin van het seizoen wordt gepubliceerd en de updates tijdens het lopende seizoen zijn geldig. Dat wil zeggen dat een knuppel die tijdens het seizoen van de lijst is gehaald tijdens het lopende seizoen mag worden gebruikt (tenzij anders gecommuniceerd) en een nieuwe knuppel die tijdens het seizoen aan een geüpdatete lijst wordt toegevoegd ook mag worden gebruikt. Let wel, een nieuwe knuppel moet eerst van een sticker worden voorzien nadat de knuppel door de onderstaande tool is goedgekeurd.