VERENIGINGSONDERSTEUNING

Verenigingen

Een vitale vereniging is een vereniging die haar financiële, organisatorische en sportieve basis op orde heeft. Wanneer de vitaliteit daar is, kan een vereniging zich richten op het bieden en creëren van passend sportaanbod. Aansluitend bij de behoeften van hedendaagse sporters - leden en toekomstige leden - en vrijwilligers.

De KNBSB ondersteunt haar verenigingen waar mogelijk bij het behalen van hun doelstellingen, zodat we -samen maar tegelijkertijd toegespitst op de wensen van de lokale leden- succesvol kunnen zijn en blijven in onze prachtige sporten. De invloed van maatschappelijke, sociale en sportieve ontwikkelingen op het sportlandschap stelt ons allemaal voor uitdagingen maar biedt ook kansen. Kansen om gezamenlijk de meerwaarde van onze unieke sporten te promoten; een teamsport waarin je jezelf ook individueel goed kan ontwikkelen, de inclusiviteit van softbal en honkbal voor het voetlicht te brengen en het belang van 'verenigen'. En het is ook een stimulans voor de ontwikkeling van nieuwe sport- en spelvormen en lidmaatschappen. 

Informatie
Op deze pagina vind je informatie over hoe de KNBSB jouw vereniging zowel op beleidsniveau als op vlak van ledenwerving en -binding kan ondersteunen, onze visie op sportontwikkeling en algemene informatie en contactgegevens. 

Downloads
Je kunt verschillende documenten ter ondersteuning voor jouw vereniging downloaden

Home plate
Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuws, en geef je op om de KNBSB nieuwsbrief 'home plate' te ontvangen.

Ledenwerving en ledenbinding

Advies en ondersteuning

 • Clusterinformatie
  Indeling van de clusters inclusief tellingen en informatie over het accountmanagement.

 • Het Sportakkoord 2.0
  Lokale ondersteuning om onze sporten toegankelijk maken voor iedereen binnen jouw gemeente. 

 • Sportbestuurders platform
  Platform waar verenigingsvertegenwoordigers van verschillende sportbonden online én offline met elkaar in contact kunnen komen.

 • Verenigingsmonitor
  Krijg inzicht in jouw vereniging en andere sportverenigingen via het benchmark dashboard.

 • Accommodaties
  Informatie en advies over aanleg, beheer en onderhoud van de sportaccommodaties

 • Verenigingscoördinator officials
  Informatie over de functie en het belang van de Verenigingscoördinator officials.

 • Jeugdfonds sport en cultuur
  Informatie voor ouders en clubs om van het Jeugdfonds gebruik te kunnen maken dan wel aan te kunnen bieden.

Praktische informatie

Sportontwikkeling en onderwijs

 • Visie op jeugd
  Handvatten voor het opstellen van het jeugdplan van jouw vereniging.

 • Primair onderwijs
  Speciaal voor het Basisondewijs heeft de KNBSB  BeeBall op school ontwikkeld - met verschillende oefenvormen, zodat de leerkracht zelf met BeeBall aan de slag kan.

 • Voortgezet onderwijs
  In in toevoeging op bestaande oefen- en spelvormen voor softbal, heeft de KNBSB een mogelijke speel-leerlijn ontwikkeld, die toepasbaar is binnen vrijwel elk didactisch perspectief en klassensituatie.

 • Honkbal softbal academy
  Informatie volgt

 • Spelregelmodule
  Informatie volgt

Maatschappelijke thema's

 • Gezonde sportomgeving
  Sporten in een gezonde omgeving. Informatie over de
  • rookvrije generatie;
  • gezonde sportkantine
  • Nix18

 • Inclusiviteit en diversiteit
  Honkbal en softbal: dé sporten waaraan iedereen mee kan doen.

 • Clubs4life
  Met Clubs4life zamel je geld in voor het KWF door te doen wat je leuk vindt: honkballen of softballen.

Contact

Verenigingsondersteuning en good practices

 • Alle
 • Best practice
 • Verenigingsondersteuning