Dispensaties

Er zijn een aantal regels verbonden aan het verkrijgen en verlenen van dispensaties. Deze zijn ook te vinden in het Reglement van Wedstrijden, Wedstrijdsport. Voor honkbal jeugd is dit artikel 8.3 en voor softbal jeugd is dit artikel 9.3. Voor de leesbaarheid wordt er gesproken over spelers en niet over spelers/speelsters. De onderstaande informatie geldt echter ook voor speelsters.

 

Dispensatie lager uitkomen

Dispensatie naar een jongere leeftijdscategorie kan worden verkregen, wanneer deze schriftelijk en gemotiveerd door de vereniging wordt aangevraagd bij het bondsbureau.

 • Er kan per team voor maximaal drie spelers dispensatie worden aangevraagd.
 • Er kan alleen dispensatie worden aangevraagd voor eerstejaars dispensatiespelers.
 • Een verleende dispensatie is pas van kracht na bevestiging van het bondsbureau. Tenzij anders bepaald, geldt een verleende dispensatie slechts voor één speelseizoen.
 • Een dispensatiespeler is niet gerechtigd uit te komen voor een team dat speelt in de Honkbal Pupillen 1e klasse, Honkbal Aspiranten 1e klasse of Honkbal Junioren 1e Klasse. 
 • Een dispensatiespeelster is niet gerechtigd uit te komen voor een team dat speelt in de Softbal Aspiranten 1e klasse dubbels of de Softbal Junioren 1e klasse dubbels. Dit geldt alleen voor het softbal.
 • Een dispensatiespeler mag niet optreden als werper of achtervanger.
 • Dispensatie samenwerkingsverband

Twee of meer aangesloten verenigingen kunnen het bondsbestuur verzoeken als samenwerkingsverband te worden gezien. De toestemming wordt slechts verleend als een overeenkomst aanwezig is waaruit blijkt dat:

 • de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van tenminste twee kalenderjaren;
 • het oogmerk vormt; jeugdopleiding, verbetering spelpeil en/of completering teams.

Er kan een samenwerkingsverband aangegaan worden voor de gehele vereniging maar ook per leeftijdscategorie. Wanneer er een samenwerking is voor de gehele vereniging krijgen alle spelers dispensatie om voor beide verenigingen in alle teams uit te komen conform de reglementen. Wanneer er een samenwerking is voor leeftijdscategorie krijgen alleen de spelers dispensatie die vallen binnen de geselecteerde leeftijdscategorie. Alle spelers die hier buiten vallen zijn dus niet gerechtigd om uit te komen voor de andere vereniging.

 

Dispensatie complementair

Er is sprake van een complementaire dispensatie, wanneer er een samenwerking is op teamniveau. Spelers krijgen dispensatie om deel te nemen in een specifiek team van de andere vereniging om zo een team compleet te maken. De spelers met dispensatie kunnen alleen voor het betreffende team uitkomen. Ze blijven wel lid van de eigen vereniging.

Dispensaties zijn alleen mogelijk bij een officieel samenwerkingsverband.

Een regel waar wel rekening mee moet worden gehouden is te vinden in artikel 4.6 lid c (Reglement van wedstrijden Wedstrijdsport): Als twee of meer verenigingen een samenwerkingsverband zijn aangegaan en in dezelfde klasse teams uitkomen van de betrokken verenigingen, dan sluit het uitkomen aan de competitie voor één van deze teams het uitkomen voor het andere team op hetzelfde competitieniveau uit. Uitzondering: kiest een speler voor een ander team dan dat van zijn eigen vereniging, dan mag op deze keus eenmaal worden teruggekomen.

 

Dispensatie aanvragen

Het is voor verenigingen mogelijk om dispensatie aan te vragen voor spelers. Er zijn drie soorten dispensaties die verleend kunnen worden:

 • Leeftijd dispensatie (hoger/lager uitkomen)
 • Complementair
 • Samenwerkingsverbanden

Voor een speler wordt aangehouden de leeftijd die hij/zij vóór 1 oktober in het betreffende jaar bereikt. De leeftijddispensatie kan alleen binnen de jeugdcompetities en niet binnen de seniorencompetities.

Voor het seizoen 2019 wordt het onderstaande schema aangehouden:

Categorie

Max Leeftijd

Geen dispensatie nodig na

Dispensatie mogelijk geboren tussen

Pupillen

t/m 12 jaar

01-10-2006

01-10-2005 &
30-09-2006

Aspiranten

t/m 15 jaar

01-10-2003

01-10-2002 &
30-09-2003

Junioren

t/m 21 jaar

01-10-1997

01-10-1996 &
30-09-1997

Het aanvragen van dispensatie voor één of meerdere spelers kan alleen per e-mail (competitie@knbsb.nl). In deze e-mail is het belangrijk om de volgende gegevens te melden:

 • Relatienummer (Sportlink) van de speler/speelster
 • Volledige naam
 • Geboortedatum
 • Reden waarom er dispensatie wordt aangevraagd
 • Voor welk team de dispensatiespeler gaat uitkomen

Het is niet toegestaan om spelers waarvoor er een dispensatieverzoek is ingediend al te laten spelen zonder schriftelijke toestemming vanuit Competitiezaken. Wanneer dit wel gebeurt kan dit leiden tot het verklaren van een ongerechtigde speler en daarmee ook een ongeldige wedstrijd. Meer informatie hierover is te vinden onder artikel 5.1 van het Reglement van Wedstrijden.