Dispensaties

Er zijn een aantal regels verbonden aan het verkrijgen en verlenen van dispensaties. Deze zijn te vinden in het Reglement van Wedstrijden Verenigingssport. Voor Honkbal jeugd is dit artikel 8.3 en voor Fastpitch Softbal jeugd is dit artikel 9.3. Voor de leesbaarheid wordt er gesproken over spelers en niet over spelers/speelsters. De onderstaande informatie geldt echter ook voor speelsters.

 

Dispensatie om in jongere leeftijdscategorie te kunnen uitkomen

Dispensatie naar een jongere leeftijdscategorie kan worden verkregen, wanneer deze schriftelijk en gemotiveerd door de vereniging wordt aangevraagd bij het bondsbureau.

 • In de Honkbal U12, U15 en U21 1e klasse kan per team voor maximaal één speler dispensatie worden aangevraagd.
 • In de Honkbal U12, U15 en U21 2e klasse en lager kan per team voor maximaal drie spelers dispensatie worden aangevraagd.
 • In de Fastpitch Softbal U15 en U21 1e klasse dubbels kan per team voor maximaal één speelster dispensatie worden aangevraagd.
 • In de Fastpitch Softbal U15 en U21 1e klasse enkels en lager kan per team voor maximaal drie speelsters dispensatie worden aangevraagd.
 • Er kan alleen dispensatie voor een eerstejaars speler in een leeftijdscategorie worden aangevraagd.
 • Een verleende dispensatie is pas van kracht na bevestiging van het bondsbureau. Tenzij anders bepaald, geldt een verleende dispensatie slechts voor één speelseizoen.
 • Voor een team dat met een dispensatiespeler in een poule in de Honkbal U12, U15 en U21 1e klasse of de Fastpitch Softbal U15 of U21 1e klasse dubbels uitkomt gelden de volgende beperkingen: 
  • Indien het gaat om een reguliere competitie zonder vervolgcompetitie, dan kan het team geen kampioen worden. 
  • Indien het gaat om een reguliere competitie waarbij een team zich voor een vervolgcompetitie kan plaatsen, dan kan het team zich niet voor de vervolgcompetitie om het kampioenschap plaatsen. 
 • Een dispensatiespeler mag niet optreden als werper of achtervanger.

Dispensatie samenwerkingsverband

Twee of meer aangesloten verenigingen kunnen het Bondsbestuur verzoeken als samenwerkingsverband te worden gezien. De toestemming wordt slechts verleend als een overeenkomst aanwezig is waaruit blijkt dat:

 • de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van tenminste twee kalenderjaren;
 • het oogmerk vormt; jeugdopleiding, verbetering spelpeil en/of completering teams.

Er kan een samenwerkingsverband aangegaan worden voor de gehele vereniging maar ook per leeftijdscategorie. Wanneer er een samenwerking is voor de gehele vereniging krijgen alle spelers dispensatie om voor beide verenigingen in alle teams uit te komen conform de reglementen. Wanneer er een samenwerking is voor leeftijdscategorie krijgen alleen de spelers dispensatie die vallen binnen de geselecteerde leeftijdscategorie. Alle spelers die hier buiten vallen zijn dus niet gerechtigd om uit te komen voor de andere vereniging. Een actueel overzicht van bestaande samenwerkingsverbanden is hier te vinden.

Dispensatie complementair

Er is sprake van een complementaire dispensatie, wanneer er een samenwerking is op teamniveau. Een speler krijgt dispensatie om deel te nemen in een specifiek team van de andere vereniging om zo een team compleet te maken. Een speler met dispensatie kan alleen voor het betreffende team uitkomen. Hij blijft wel lid van de eigen vereniging.

Dispensaties zijn alleen mogelijk bij een officieel samenwerkingsverband.

Een regel waar wel rekening mee moet worden gehouden is te vinden in artikel 4.6 lid c (Reglement van Wedstrijden Verenigingssport): Als twee of meer verenigingen een samenwerkingsverband zijn aangegaan en in dezelfde klasse teams uitkomen van de betrokken verenigingen, dan sluit het uitkomen aan de competitie voor één van deze teams het uitkomen voor het andere team op hetzelfde competitieniveau uit. Uitzondering: kiest een speler voor een ander team dan dat van zijn eigen vereniging, dan mag op deze keus eenmaal worden teruggekomen.

 

Dispensatie aanvragen

Het is voor verenigingen mogelijk om voor een speler dispensatie aan te vragen. Er zijn drie soorten dispensaties die verleend kunnen worden:

 • Leeftijd dispensatie (lager uitkomen)
 • Complementair
 • Samenwerkingsverbanden

Voor een speler wordt aangehouden de leeftijd die hij vóór 1 januari in het betreffende jaar bereikt. De leeftijddispensatie kan alleen binnen de jeugdcompetities en niet binnen de seniorencompetities.

Voor het seizoen 2023 wordt het onderstaande schema aangehouden:

Categorie

Max Leeftijd

Geen dispensatie 
nodig na

Dispensatie mogelijk geboren tussen

U12

t/m 12 jaar

01-01-2011

01-01-2010 &
31-12-2010

U15

t/m 15 jaar

01-01-2008

01-01-2007 &
31-12-2007

U21

t/m 21 jaar

01-01-2002

01-01-2001 &
31-12-2001

Seizoen 2023 is een overgangsjaar voor de leeftijdscategorieën in verband met de aanpassing van de peildatum van 1 oktober naar 1 januari.  

Alleen in 2023 is daarom ook de oorspronkelijke peildatum (1 oktober) nog van toepassing voor dispensaties.

Het aanvragen van dispensatie voor één of meerdere spelers kan alleen per e-mail (competitie@knbsb.nl). In deze e-mail is het belangrijk om de volgende gegevens te melden:

 • Relatienummer (Sportlink) van de speler
 • Volledige naam
 • Geboortedatum
 • Reden waarom er dispensatie wordt aangevraagd
 • Voor welk team de dispensatiespeler gaat uitkomen

Het is niet toegestaan om een speler waarvoor een dispensatieverzoek is ingediend al te laten spelen zonder schriftelijke toestemming van de afdeling Competitiezaken. Wanneer dit wel gebeurt, leidt dit tot het spelen met een ongerechtigde speler en daarmee een ongeldige wedstrijd. Meer informatie hierover is te vinden onder artikel 5.1 van het Reglement van Wedstrijden.