Protestcommissie

Als naar de mening van een team een scheidsrechter een spelregel verkeerd heeft toegepast, kan de betrokken vereniging een protest indienen en het oordeel van de Protestcommissie aanvragen. Er bestaan twee Protestcommissies: één voor Honkbal en één voor Softbal. Tegen een feitelijke waarneming (bijvoorbeeld slag of wijd) kan geen protest worden ingediend.

 

Correspondentie

Correspondentie met de Protestcommissies Honkbal en Softbal verloopt via de afdeling Competitiezaken. Correspondentie voor een Protestcommissie (waaronder een 'Protestformulier' of 'Formulier Verklaring inzake protest') moet binnen 48 uur nadat het protest is ingediend worden aangeleverd bij de:

Protestcommissie Honkbal / Protestcommissie Softbal
(Per adres afdeling Competitiezaken)
Postbus 2650
3430 GB Nieuwegein

of via competitie@knbsb.nl.

Uitspraak

Een Protestcommissie kan op elke dag van de week uitspraak in een zaak doen. Een uitspraak van de Protestcommissies Honkbal of Softbal wordt door de afdeling Competitiezaken per e-mail naar het secretariaat van de protesterende vereniging gestuurd. Door het sturen van een kopie van een uitspraak aan de tegenpartij en de betrokken scheidsrechter(s), alsmede publicatie op de KNBSB-website, stellen wij ook derden in kennis van een uitspraak. U vindt de  uitspraken aan de rechterzijde van deze pagina.

 

Geen beroep mogelijk

Op grond van de bepalingen in hoofdstuk 7 van het Reglement van Wedstrijden Verenigingssport is het niet mogelijk tegen een uitspraak van een Protestcommissie in beroep te gaan.

 

Behandelingskosten

Als een vereniging een protest indient, wordt via Sportlink aan deze vereniging een administratieve heffing opgelegd (€ 25,00).

  • Wordt het protest toegewezen, dan wordt deze administratieve heffing ongedaan gemaakt en uit Sportlink verwijderd.
  • Wordt het protest afgewezen of niet ontvankelijk verklaard, dan wordt de administratieve heffing gehandhaafd.
  • Heeft een van de betrokken verenigingen niet aan de verplichting van het tijdig insturen van een verklaring voldaan, dan krijgt deze vereniging een administratieve heffing opgelegd.

De administratieve heffing wordt via de jaarlijkse eindafrekening van de vereniging in rekening gebracht.

Procesbeschrijving

Zie Procesbeschrijving Protestcommissie Honkbal en Softbal voor een stap-voor-stap beschrijving hoe u een protest moet indienen en hoe een protest wordt behandeld.

 

 

Documenten

In hoofdstuk 7 van het Reglement van Wedstrijden Verenigingssport is de werkwijze voor het indienen van een protest geregeld. Er zijn twee verschillende formulieren beschikbaar: