De vier V's voor Veiligheid

22 december 2023

Voor de KNBSB is een veilige sportomgeving een heel belangrijk onderdeel van het honkbal en softbal. Alle mensen, jong en oud, moeten vrij, met plezier en in een veilige omgeving onze sporten kunnen beoefenen en zich op alle vlakken verder kunnen ontwikkelen. Om het creëren van een sociaal veilige sportomgeving kracht bij te zetten, sluiten wij ons aan bij de NOC*NSF campagne ‘Basiseisen Sociale Veiligheid’. Dé basis voor elke vereniging om ervoor te kunnen zorgen dat iedereen kan sporten zonder te maken te krijgen met welke vorm van grensoverschrijdend gedrag dan ook. Wij stimuleren elke honkbal- en softbalvereniging, waar het bondsbureau vanzelfsprekend ook onderdeel van is, dan ook aan om aan de slag te gaan met de 4 V’s voor veiligheid.

Een sociaal veilige sport begint met een goede basis

Verenigingen die voldoen aan de vier basiseisen voor sociale veiligheid hebben een goed fundament om dit te waarborgen. De 4 V’s voor veiligheid staan voor

  • Verenigingsbrede gedragscode
  • Vertrouwenscontactpersoon op de club
  • Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers
  • Vakkundig geschoolde trainer-coaches

Verenigingsbrede gedragscode

Een gedragscode geeft richting aan gewenst gedrag en is daarmee een belangrijk onderdeel van het clubbeleid rondom sociaal veilig gedrag – van de regels op en om het veld tot bijvoorbeeld het gebruik van social media. Om ervoor te zorgen dat leden, coaches, vrijwilligers en anderen mensen op de club weten waar de club voor staat, is het belangrijk om deze gedragscodes helder en goed te communiceren. 

NOC*NSF geeft hier een aantal handvatten hoe een gedragscode op te stellen en dit onder de aandacht van de mensen op de vereniging te krijgen. 

Op deze pagina vind je de gedragscodes die de KNBSB hanteert.

 Vertrouwenscontactpersoon op de club

Een vertrouwenscontactpersoon is een neutraal aanspreekpunt op de club en kan bijvoorbeeld helpen bij incidenten die gaan over grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, intimidatie, agressie, ongewenste intimiteiten en/of discriminatie. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft advies en verwijst door als dat nodig is. Ook helpt een vertrouwenscontactpersoon de club bij preventie van grensoverschrijdend gedrag en de implementatie van bijvoorbeeld de gedragscode.

Net zoals bij het vinden van vrijwilligers in andere posities, kan het vinden van een goede vertrouwenscontactpersoon veel geduld vergen. NOC*NSF heeft hier een aantal tips voor opgesteld.

Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers

Sportclubs kunnen gratis een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen voor de vrijwilligers die werken met kwetsbare groepen via de regeling gratis VOG. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een bepaalde taak of functie. Door als club gebruik te maken van deze regeling voorkom je mogelijk risico voor sporters en andere betrokkenen op de club.

 Vakkundig geschoolde trainer-coaches

Trainer-coaches kunnen positief gedrag stimuleren en negatief gedrag voorkomen of bespreken. Het is daarom belangrijk dat trainer-coaches (met in het bijzonder de trainer-coaches die werken met kwetsbare groepen) niet alleen oog hebben voor tactiek en techniek, maar ook voor pedagogiek en integriteit. Dat kan via een scholing. Als club kan je ervoor zorgen dat trainer-coaches de scholing Een Beetje Opvoeder of een vergelijkbare scholing (voor meer ervaren trainer-coaches) volgen. Dat helpt niet alleen mee aan een sociaal veilige sportomgeving voor je leden, maar zorgt óók voor meer sportplezier en leukere trainingen.

Is jouw club al concreet aan de slag met de 4 V’s of Basiseisen Sociale Veiligheid en vind je het leuk om jouw verhaal met ons en andere clubs te delen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@knbsb.nl

 Je kunt hier ook terecht voor al je vragen over deze campagne.

Doe mee aan de webinars

Op dinsdag 9 januari 2024, 6 februari 2024 en 5 maart 2024 zijn er webinars ‘Aan de slag met de 4 v’s voor veiligheid’.

Je kunt je hier aanmelden.