Interim bestuur is aan (de) slag!

9 april 2018

Zaterdag 24 maart is het bestuur van de KNBSB afgetreden. De bondsraad heeft drie bondsraadsleden bereid gevonden om als interim bestuur de lopende zaken te behartigen, analyses te maken over de zaken uit het verleden en een “advies-visie” voor de toekomst, waarmee een nieuw bestuur aan de slag kan.

De bondsraadsleden in het tijdelijke bestuur zullen in samenwerking met medewerkers van het bureau en experts binnen en buiten onze sporten hun werk verrichten. Het interim bondsbestuur, met de bestuursleden Ruud van Zetten (voorzitter), Gerard Vaandrager, Wim van den Hurk en Peter Kwakernaak, zullen op 18 april 2018 tijdens een ingelaste bondsraad worden gekozen.

Waar mogelijk wordt deze bondsraad op de hoogte gesteld over de opgedane ervaringen en activiteiten van het interim bestuur, waaronder aanpassingen in de KNBSB begroting 2018.  Voorts zal de bondsraad de agendapunten waar de vergadering van 24 maart niet (meer) aan toekwam, behandelen.

Over de financiën van 2017 heeft het interim bestuur vragen ontvangen over eventuele consequenties van dit tekort voor de aangesloten clubs. Uit de cijfers blijkt dat het geen consequenties heeft. Tekorten worden dus niet aangevuld met al dan niet tijdelijke maatregelen die de clubs zouden treffen. Het interim bestuur zoekt in samenwerking met bureau en experts naar oplossingen waar het tekort is ontstaan, met name topsport en sponsorwerving.

Competities, verenigingsondersteuning, opleidingen en de nationale topsportprogramma’s honkbal en softbal blijven, waar nodig met aangepaste (financiële) kaders zoals afgesproken gehandhaafd.

Namens het interim bestuur

Ruud van Zetten

Voorzitter a.i.