BUBS

BUBS is de Belangenvereniging voor umpires, beoordelaars en scorers in het honkbal en softbal. Zij staan haar leden persoonlijk bij in gevallen van vragen- en problemen m.b.t. de sportbeoefening.

De BUBS zorgt ook voor het bijhouden en verdiepen van de spel- en scoreregels, methodieken en mechanics en overlegt met de KNBSB over allerlei zaken betreffende scheidsrechters en scorers.

Tevens zet de BUBS zich in voor het promoten en werven van officials en organiseert de BUBS informele activiteiten om de band tussen de wedstrijdofficials op ieder niveau te versterken. Dit gebeurt o.a. tijdens het jaarlijkse BUBS weekend in februari waar ook clubscheidsrechters welkom zijn.

Website BUBS: www.bubs.nl
Contact: base@bubs.nl
Facebookpagina: www.facebook.com/bubsbase