Coaches

Sportplezier - Trainersbegeleiding in 2021 de normaalste zaak van de wereld

Coaches, trainers, teambegeleiders en speelplezier

Kinderen willen plezier tijdens het sporten. En geen schreeuwende ouders langs de lijn of coaches binnen de lijnen. Verenigingen willen een prettig en veilig sportklimaat op de club. En ouders willen dat hun kind zich goed ontwikkelt en vrolijk opgroeit. En de kinderen willen vooral met plezier sporten!

Zoals we in de maand april al regelmatig hebben aangegeven spelen ouders hier een belangrijke rol in. Ook coaches, trainers en teambegeleiders zijn hiervoor enorm belangrijk, zelfs onmisbaar! Zonder hen kunnen onze kinderen niet genieten van sport. En dat is natuurlijk het belangrijkste, sporten met plezier!

Als coach, trainer en begeleider speel je hierin dus een erg belangrijke rol. Het is goed te weten dat je als coach enorm bepalend bent voor het speelplezier van de kinderen! De maand mei staat de campagne ‘het spel is van de kinderen’ in het teken van coaches, trainers en begeleiders. Wij geven jullie hier tips en handvaten hopen je er voor kunt zorgen dat er een veilig, goed en sportief klimaat is binnen je team en vereniging zodat iedereen kan genieten van sport en spel!
Zorg dus voor speelplezier voor zowel je eigen team, als de tegenstander, de scheidsrechter en de ouders langs de lijn! 

Hiernaast vind je een filmpje met tips vanuit Positief Coachen. Je kunt het filmpje gebruiken op de website van je vereniging. Houdt de website en social media in de gaten voor meer tips over dit onderwerp!

Sportplezier - Coaches tips

4 inzichten over trainersschap

“Wat zijn de succes- en faalfactoren in het gedrag van trainer/coaches bij het creëren van een veilig en ontwikkelingsgericht sportklimaat” 

37 trainer/coaches uit verschillende sporten zijn een seizoen lang intensief gevolgd. Zij zijn meerdere malen geïnterviewd, er zijn observatielijsten bijgehouden en video-opnames gemaakt. Aan de hand van een analyseprotocol zijn alle gedragingen gescoord op het feitelijk effect. 

De resultaten laten een genuanceerd beeld zien van effectief trainersgedrag als het gaat om het creëren van een sociaal veilig en ontwikkelinggericht sportklimaat. Allereerst valt op dat de meeste trainers zich bewust zijn van hun belangrijke functie als rolmodel en van de opvoedende waarde die hun voorbeeldgedrag kan hebben. Ten tweede valt op dat de meeste trainer/coaches de belangrijkste succesfactoren goed kunnen verwoorden: Het belang van positief coachen wordt bijna altijd spontaan genoemd. Dat geldt ook voor het belang van plezier als bron van motivatie. Ook wordt breed onderkend dat de focus niet te zeer op het winnen moet liggen, maar eerder op ‘winst boeken op individueel niveau’. 

Maar, zo blijkt na een seizoen intensieve waarneming, op het veld of in de zaal is het niet makkelijk dit ideale trainersgedrag ook altijd toe te passen. Daarom heeft VSK nu een volgende stap gezet en een filmpje ontwikkeld.