Verenigingscoördinator Officials

De KNBSB streeft ernaar dat alle officiële wedstrijden onder leiding staan van gekwalificeerde officials. Om dit doel te bereiken, hebben we meer scheidsrechters en scorers nodig én het niveau van de huidige verenigingsofficials moet omhoog. Bij elke vereniging is de rol van de ‘Verenigingscoördinator Officials’ (VCO) van groot belang. Wat is zijn of haar taak? 

De VCO heeft binnen zijn of haar vereniging de enthousiasmerende taak om voldoende mogelijkheden te scheppen om (beginnende) officials en scorers op te leiden én om deze groep goed te begeleiden in hun ontwikkeling. Een VCO kan dat zelf doen, maar kan dit ook binnen de vereniging samen met anderen organiseren. 

Wat komt er kijken bij deze begeleiding door de VCO? 

Ten eerste is het belangrijk zicht te hebben op het potentieel in de vereniging en daar een band mee op te bouwen om ze daarna te bevragen over hun eventuele rol als mogelijke official. Ten tweede is het belangrijk dat de beginnende official plezier heeft in zijn rol als scheidsrechter of scorer. Benader de lerende persoon in het begeleidingsproces dus op een positieve manierEen positieve mindset maakt de beginnende official nóg enthousiaster! Als VCO kun je bovendien binnen jouw vereniging de spelers, coaches, het publiek en anderen aanspreken op de benadering van de official. Bespreek met het bestuur hoe iedereen binnen jouw vereniging dient om te gaan met begrip en respect richting de beginnende official.  

Plezier staat dus voorop. Bij het aanstellen van de verenigingsofficials is het daarom ook goed om rekening te houden met de wensen van de officials. Stel geen vrijwilligers aan voor wedstrijden waar ze geen trek in hebben of zorg in ieder geval dan voor ervaren begeleiding als het niet anders kan. Dit laatste alleen in overleg met betrokkene. 

Ondersteuning 

Het is belangrijk dat beginnende officials voor en na afloop van een wedstrijd bij een begeleider terechtkunnen voor vragen en opmerkingen over wedstrijdsituaties. De VCO zorgt dat er binnen de vereniging mensen zijn die door hun ervaring als vraagbaak kunnen dienen. Als dergelijke mensen er niet zijn binnen de vereniging, zoekt de VCO (indien nodig in overleg met de Clustercoördinator Officials naar mensen die als vraagbaak kunnen dienen buiten de vereniging. De VCO kan dit natuurlijk zelf zijn. 

Daarnaast is het belangrijk dat de (beginnende) official het gevoel krijgt dat zijn werk wordt gewaardeerd en gezien. De VCO kan zelf, of samen met enkele andere mensen binnen de vereniging regelmatig wedstrijden bezoeken en feedback geven aan de beginnende official. 

Positieve feedback 

Het belangrijkste is dat de official opbouwende feedback krijgt. Help de beginnende official vanuit de gedachte ‘wat gaat goed en wat kan beter?’, om hun ontwikkeling te stimuleren. Een official die een hele bak negatieve feedback krijgt, zal eerder het plezier in de nieuwe rol kwijtraken, waardoor we een gemotiveerde en voldoende onderlegde official kwijtraken voor onze sporten. Dat willen we voorkomen! 

Ook kan de VCO binnen de vereniging bijeenkomsten organiseren waarin officials ervaringen delen en wedstrijdsituaties bespreken. Dit kan mogelijk op regionaal niveau wanneer dit binnen een enkele vereniging lastig is. Hierin kan de Clustercoördinator Official een ondersteunende rol spelen. Daarnaast is het goed dat begeleiders en VCO’s op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen.  

Ga niet te diep in op de materie 
Het risico van ervaren (bonds)officials in de rol van begeleider, is dat er te snel in de details wordt getreden over verbeterpunten. Dit kan op een later moment ook! Houd het in eerste instantie vooral bij de grote lijnen. Het heeft geen zin om verenigingsofficials vol te pompen met allerlei details over het scheidsrechteren of scoren als deze nog op zoek is naar het plezier. 

Het is in eerste instantie de bedoeling dat de verenigingsofficials een wedstrijd met plezier en voldoende vaardigheid in goede banen kunnen leiden. Een pupillenwedstrijden hoeft niet meteen op MLB-niveau geleid te worden. Wanneer een official zich verder wil ontwikkelen, kan dit altijd binnen én buiten de vereniging, bijvoorbeeld op bondsniveau. 

Verenigingscoördinator Officials (VCO) in het kort 

Doelstellingen: 

 • Het plezier van verenigingsofficials gaat omhoog 
 • Het aantal verenigingsofficials neemt toe 
 • De kwaliteit van de verenigingsofficials wordt beter door begeleiding 

Activiteiten: 

 • Op zoek gaan naar potentieel binnen de vereniging, uit dit potentieel mensen benaderen. 
 • Het begeleiden van verenigingsofficials. 
 • Zorg dragen dat officials binnen de vereniging zich steeds kunnen ontwikkelen. 
 • Mogelijkheden scheppen voor leden van de vereniging om cursussen voor scheidsrechter of scorer te volgen 

Aandachtspunten voor het begeleiden van verenigingsofficials: 

 • Positieve benadering van de officials als lerend persoon, Het uitgangspunt is: ‘wat gaat goed en wat kan beter?’. 
 • Zorg dragen voor een positieve houding binnen de vereniging naar de lerende official. 
 • Aanstellingen van de officials matchen met wensen en de kwaliteiten van de official. 
 • Organisatie van het geven van feedback aan officials voor tijdens en na de wedstrijd. 
 • Organisatie van een plek waar de officials terecht kunnen met vragen 
 • Officials het gevoel geven gewaardeerd te worden. 
 • Organisatie van bijeenkomsten voor bijscholing en/of uitwisselen van ervaringen. 

Eigenschappen: 

 • Is enthousiast over werkzaamheden en de rol van verenigingsofficial. 
 • Is op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van scheidsrechteren en scoren. 
 • Heeft een positieve instelling ten opzichte van de lerende official. 

Download de toolkit en bovenstaande informatie in een document.