Gestaakte wedstrijden

Correspondentie

Correspondentie voor de Commissie Strafzaken verloopt via de afdeling Competitiezaken. Correspondentie moet binnen 48 uur nadat een wedstrijd is gestaakt worden aangeleverd bij de:

Commissie Strafzaken
(Per adres afdeling Competitiezaken)
Postbus 2650
3430 GB Nieuwegein

of via e-mail: strafzaken@knbsb.nl of competitie@knbsb.nl.

Uitspraak

De Wedstrijdcommissie kan op elke dag van de week uitspraak in een zaak doen. Een uitspraak van de Wedstrijdcommissie wordt door de afdeling Competitiezaken per e-mail naar het secretariaat van de betrokken verenigingen gestuurd. Door het sturen van een kopie van een uitspraak aan de betrokken scheidsrechter(s), alsmede publicatie op de officiële KNBSB-site, stellen wij ook derden in kennis van een uitspraak. Per seizoen vindt u de uitspraken via de blauwe buttons aan de rechterzijde van deze pagina.

Beroep instellen

Conform artikel 18 lid 1 en 2 van het Algemeen Reglement van de KNBSB kan een vereniging tegen de beslissing van een Wedstrijdcommissie in beroep gaan. De vereniging moet binnen 3 weken (15 werkdagen), gerekend vanaf het moment dat de vereniging van de uitspraak op de hoogte is of redelijkerwijze kan zijn, schriftelijk bij het Bondsbestuur indienen (per e-mail of post).

Behandelingskosten

Als een (of meerdere) vereniging(en) schuldig aan het staken van een wedstrijd is (zijn), wordt via Sportlink aan deze vereniging(en) een administratieve heffing opgelegd. Heeft een van de betrokken verenigingen niet aan de verplichting van het tijdig insturen van een verklaring voldaan, dan krijgt deze vereniging een administratieve heffing opgelegd. De administratieve heffing wordt via de jaarlijkse eindafrekening van de vereniging in rekening gebracht.

Documenten

Er is geen standaardformulier voor het melden van een gestaakte wedstrijd beschikbaar. De betrokken teams/verenigingen én de scheidsrechter(s) moeten binnen 48 uur na afloop van de wedstrijd een verklaring opstellen en naar de afdeling Competitiezaken sturen (per post of e-mail). 

Procesbeschrijving

In bijgaand document vindt u een procesbeschrijving waarin stap voor stap is beschreven hoe een gestaakte wedstrijd wordt behandeld. In de animatievideo op deze pagina wordt ook de procedure toegelicht. 

Procesbeschrijving Wedstrijdcommissie Topcompetities en Verenigingssport