Ledenwerving en Ledenbinding

Hoe zorg je voor meer leden bij de vereniging en hoe zorg je ervoor dat leden betrokken zijn en blijven bij de vereniging? Het is iets waar veel verenigingen mee worstelen. Als je duidelijk voor ogen hebt voor wie de activiteiten bij jouw vereniging bedoeld zijn, is het eenvoudiger om aan te sluiten op de wensen van je (nieuwe) leden.

Gezamenlijk antwoord op veranderend sportlandschap

Het sportlandschap verandert. Maatschappelijke, sociale en sportieve ontwikkelingen staan aan de basis van deze veranderingen. En dat zien onze verenigingen, en ook die in andere sporten, terug in het gedrag van en de aantallen leden en vrijwilligers. Deze ontwikkelingen vragen enerzijds om flexibilisering van het sportaanbod en anderzijds om een aanpassing van lidmaatschap- en contributievormen. Het vraagt om een gezamenlijk antwoord. Met andere woorden: hoe kunnen we als verenigingen reageren op deze veranderingen? En op welke manier gaan we als honkbal- en softbalverenigingen richting de toekomst?

Clusterbijeenkomsten Ledenbinding
Tijdens zes clusterbijeenkomsten zijn we met bestuurders van 65 verenigingen in gesprek zijn geweest over de invloed van maatschappelijke, sociale en sportieve ontwikkelingen op het sportlandschap en meer specifiek onze prachtige sporten.  

De grote opkomst onderstreept het gedeelde gevoel dat het noodzakelijk is om stappen te maken om ook in de toekomst te voldoen aan de behoeften van bestaande en nieuwe leden, om als sport aantrekkelijk te blijven en als vereniging bloeiend. Onder leiding van Lutger Brenninkmeijer van Back 2 Basics, is de huidige stand van zaken besproken, de vraag gesteld waar de kansen liggen en wat nodig is om in te kunnen blijven spelen op de behoeften van hedendaagse sporters. 

De belangrijkste inzichten van de bijeenkomsten 

  • De meerwaarde van verenigen – wat betekent het om samen een vereniging te vormen, de belangrijke sociale cohesie die dat biedt en de meerwaarde van het samen sporten ten opzichte van ‘ongebonden’ sporten. 
  • De noodzaak voor verenigingen om zelf meer doelgericht en planmatig (samen) te werken en daarmee niet de waan van de dag te laten regeren.   

Belangrijke speerpunten 
Tijdens de clusterbijeenkomsten in het land hebben we met elkaar de volgende speerpunten vastgesteld. 

  • Kaderopleidingen: voor verbinding met de verenigingen is een goed kader van groot belang. 
  • Flexibiliteit: in (sport)aanbod, lidmaatschap en vorm. In verband met beperkte tijdsbesteding bij steeds meer mensen, heeft kort en snel aanbod steeds meer de voorkeur. 
  • Sociale cohesie: het verenigen, de gezamenlijkheid, samenwerking bevorderen, dingen samen doen, uitdragen familiesport. 
  • Aantrekkelijke competities: combinatie van competitief en recreatief. Recreatief kunnen spelen maar ook perspectief houden, toewerken naar iets, bevordert de binding. 
  • Structuur talentontwikkeling: duidelijke visie ontwikkelen, hoe verhoudt het zich tot de verenigingen en ledenbehoud. 

Een belangrijk inzicht voor ons als Bondsbureau dat we uit deze clusterronde meenemen, is dat we met het vormgeven van een nieuw ledenbindingsmodel nog wat te veel op de muziek vooruitlopen. De ontwikkeling van een nieuw bindingsmodel is zeker één van de toekomstige sleutels voor onze sporten, maar hebben geconstateerd dat we eerst diverse principiële keuzes met elkaar moeten maken voordat we in praktische oplossingen kunnen gaan denken. Het traject gaat wel gewoon door, maar tegelijkertijd gaan we nu eerst met jullie aan de slag met (de kaders van de) gezamenlijk te nemen stappen en vervolgens met de uitvoering. 

Bekijk de presentatie met video's van de clusterbijeenkomsten. 

Aanbod masterclass Rabo Clubsupport 
De aanwezigheid van externe adviseur Lutger Brenninkmeijer tijdens deze ronde met clusterbijeenkomsten is mogelijk gemaakt via Rabo Clubsupport. Vanuit Rabo Clubsupport kunnen we aan de verenigingen per cluster nog een aanbieding doen: de organisatie van een gezamenlijke (kosteloze) masterclass onder begeleiding van Rabo Clubsupport. De verenigingen bepalen zelf het thema van de masterclass, bijvoorbeeld wat in het cluster actueel is en waar de verenigingen mee aan de slag willen. Meer informatie. 

NOC*NSF webinar

Afgelopen jaar heeft  Gersom Smit een informatieve webinar gegeven over hoe jer ervoor kunt zorgen voor meer leden en hoe bestaande leden betrokken te houden bij de club. Het is iets waar veel verenigingen mee worstelen. Als je duidelijk voor ogen hebt voor wie de activiteiten van jouw club bedoeld zijn, is het gemakkelijker om aan te sluiten op de wensen van (nieuwe) leden. De belangrijkste momenten uit de presentatie kun je hieronder terugkijken. 

De presentatie-slides van ditt NOC*NSF webinar kun je hier teruglezen.

Doelgroep

Aantrekkelijk aanbod

Sociale binding