Ledenwerving en Ledenbinding

Hoe zorg je voor meer leden voor de vereniging en dat leden betrokken blijven bij de club? Het is iets waar veel verenigingen mee worstelen. Als je duidelijk voor ogen hebt voor wie de activiteiten van jouw club bedoeld zijn, is het gemakkelijker om aan te sluiten op de wensen van (nieuwe) leden.

Gezamenlijk antwoord op veranderend sportlandschap

Het sportlandschap verandert. Maatschappelijke, sociale en sportieve ontwikkelingen staan aan de basis van deze veranderingen. En dat zien onze verenigingen, en ook die in andere sporten, terug in het gedrag van en de aantallen leden en vrijwilligers. Deze ontwikkelingen vragen enerzijds om flexibilisering van het sportaanbod en anderzijds om een aanpassing van lidmaatschap- en contributievormen. Het vraagt om een gezamenlijk antwoord. Met andere woorden: hoe kunnen we als verenigingen reageren op deze veranderingen? En op welke manier gaan we als honkbal- en softbalverenigingen richting de toekomst?

Clusterbijeenkomsten Ledenbinding
In de afgelopen weken hebben we bij zes verenigingen in het land speciale clusterbijeenkomsten mogen organiseren, waar we met bestuurders van 65 verenigingen in gesprek zijn gegaan over de invloed van maatschappelijke, sociale en sportieve ontwikkelingen op het sportlandschap en meer specifiek onze prachtige sporten.  

De grote opkomst onderstreept het gedeelde gevoel dat het noodzakelijk is om stappen te maken om ook in de toekomst te voldoen aan de behoeften van bestaande en nieuwe leden, om als sport aantrekkelijk te blijven en als vereniging bloeiend. Onder leiding van Lutger Brenninkmeijer van Back 2 Basics, is de huidige stand van zaken besproken, de vraag gesteld waar de kansen liggen en wat nodig is om in te kunnen blijven spelen op de behoeften van hedendaagse sporters. 

De belangrijkste inzichten van de bijeenkomsten 

  • De meerwaarde van verenigen – wat betekent het om samen een vereniging te vormen, de belangrijke sociale cohesie die dat biedt en de meerwaarde van het samen sporten ten opzichte van ‘ongebonden’ sporten. 
  • De noodzaak voor verenigingen om zelf meer doelgericht en planmatig (samen) te werken en daarmee niet de waan van de dag te laten regeren.   

Belangrijke speerpunten 
Tijdens de clusterbijeenkomsten in het land hebben we met elkaar de volgende speerpunten vastgesteld. 

  • Kaderopleidingen: voor verbinding met de verenigingen is een goed kader van groot belang. 
  • Flexibiliteit: in (sport)aanbod, lidmaatschap en vorm. In verband met beperkte tijdsbesteding bij steeds meer mensen, heeft kort en snel aanbod steeds meer de voorkeur. 
  • Sociale cohesie: het verenigen, de gezamenlijkheid, samenwerking bevorderen, dingen samen doen, uitdragen familiesport. 
  • Aantrekkelijke competities: combinatie van competitief en recreatief. Recreatief kunnen spelen maar ook perspectief houden, toewerken naar iets, bevordert de binding. 
  • Structuur talentontwikkeling: duidelijke visie ontwikkelen, hoe verhoudt het zich tot de verenigingen en ledenbehoud. 

Een belangrijk inzicht voor ons als Bondsbureau dat we uit deze clusterronde meenemen, is dat we met het vormgeven van een nieuw ledenbindingsmodel nog wat te veel op de muziek vooruitlopen. De ontwikkeling van een nieuw bindingsmodel is zeker één van de toekomstige sleutels voor onze sporten, maar hebben geconstateerd dat we eerst diverse principiële keuzes met elkaar moeten maken voordat we in praktische oplossingen kunnen gaan denken. Het traject gaat wel gewoon door, maar tegelijkertijd gaan we nu eerst met jullie aan de slag met (de kaders van de) gezamenlijk te nemen stappen en vervolgens met de uitvoering. 

Bekijk de presentatie met video's van de clusterbijeenkomsten. 

Aanbod masterclass Rabo Clubsupport 
De aanwezigheid van externe adviseur Lutger Brenninkmeijer tijdens deze ronde met clusterbijeenkomsten is mogelijk gemaakt via Rabo Clubsupport. Vanuit Rabo Clubsupport kunnen we aan de verenigingen per cluster nog een aanbieding doen: de organisatie van een gezamenlijke (kosteloze) masterclass onder begeleiding van Rabo Clubsupport. De verenigingen bepalen zelf het thema van de masterclass, bijvoorbeeld wat in het cluster actueel is en waar de verenigingen mee aan de slag willen. Meer informatie. 

NOC*NSF webinar

Afgelopen jaar heeft  Gersom Smit een informatieve webinar gegeven over hoe jer ervoor kunt zorgen voor meer leden en hoe bestaande leden betrokken te houden bij de club. Het is iets waar veel verenigingen mee worstelen. Als je duidelijk voor ogen hebt voor wie de activiteiten van jouw club bedoeld zijn, is het gemakkelijker om aan te sluiten op de wensen van (nieuwe) leden. De belangrijkste momenten uit de presentatie kun je hieronder terugkijken. 

De presentatie-slides van ditt NOC*NSF webinar kun je hier teruglezen.

Doelgroep

Aantrekkelijk aanbod

Sociale binding

Baseball5

Baseball5 is een gave en dynamische sport en absoluut geschikt voor werving en binding van (jeugd)leden! Alles wat je nodig hebt is een bal (#AllYouNeedIsaBall) en een klein veldje en daardoor leent Baseball5 zich uitstekend voor een eerste kennismaking van bijvoorbeeld scholieren met onze sporten. Met de Baseball5 PlayKIT kun je heel simpel clinics op nabijgelegen scholen organiseren om zo aan ledenwerving te doen.

#PlayEverywhere
In de herfst en winter kan Baseball5 ook prima gespeeld worden, bijvoorbeeld op een gras- of gravelstrook op uw accommodatie, op de parkeerplaats of in een sportzaal. Baseball5 is een laagdrempelige spelvorm en daarom ook ideaal om de huidige leden ook buiten het vaste honkbal- en softbalseizoen aan de vereniging te binden.

Ga actief de wijken en binnenstad in en bezoek scholen en breng jeugd/volwassenen/LO-docenten met deze spelvorm in aanraking. De hele zomer én winter doorspelen met de jeugd? Het enige wat u nodig hebt is een bal! #PlayBaseball5 

Download de handleiding start Baseball5 bij jouw club! en bezoek voor meer informatie PlayBaseball5.nl!

Slowpitch Softbal

Slowpitch Softbal is een ideale spelvorm om uw leden op een leuke manier te binden, maar ook om oud-leden weer naar de velden te krijgen. Plan een interne competitie op bijvoorbeeld vrijdagavond in, maar denk ook aan familietoernooien of open avonden. Een oproep om op Facebook oud-leden te taggen en zo een interne Slowpitch compeititie of toernooi aan te kondigen, is ook al succesvol gebleken.

Tip: nodig eens vrienden, buren en familieleden van leden uit om puur voor de fun wedstrijdjes Slowpitch Softbal te spelen! Slowpitch leent zich perfect voor ledenwerving omdat iedereen eenvoudig aan deze spelvorm kan deelnemen!

Speciaal voor leden die alleen deelnemen aan interne competities is het Introductielidmaatschap in het leven geroepen. Dat kost slechts € 10,80!

Lees de handleiding Slowpitch Softbal opstarten bij jouw club en bekijk ook eens de Slowpitch Softbalpagina.

Welcome Friends

Om de continuiteit van de vereniging te waarborgen is het belangrijk om in te zetten op ledenwerving en -behoud. Hieronder diverse voorbeelden en mogelijkheden voor ledenwerving en -behoud. Tevens leest u hier meer informatie over het initiatief van de KNBSB: Welcome Friends

Organiseer een Welcome Friends dag

Uit onderzoek is gebleken dat potentiele leden eerder lid worden als ze er al bekenden lid zijn van de betreffende vereniging. Een goede wervingsstrategie is dan ook om te werven onder vrienden en familieleden van bestaande jeugdleden. Een eenvoudig concept is het organiseren een open clinic waarbij de huidige jeugdleden allemaal één of meer vriendjes en vriendinnetjes meenemen om hen kennis te laten maken met de mooie sport. Om de clinic kracht bij te zetten heeft de KNBSB het pakket ‘Welcome Friends’ ontwikkeld. Het pakket bestaat uit een (digitale) poster, 25 flyers en 25 strippenkaarten, die gebruikt kunnen worden ter promotie van de clinic. 

Het pakket kan worden besteld via de KNBSB Webshop. De Welcome Friends pakketten zijn nu gratis te bestellen.

In onze webshop kun je ook flyers downloaden van onze sporten die je kunt gebruken bij wervingsactiviteiten. 

Introductielidmaatschap

Haal nieuwe (en oud-leden) naar uw vereniging met het introductielidmaatschap! 

Speciaal lidmaatschap
We willen clubs stimuleren om oud-leden en bekenden van leden uit te nodigen bij de club om gebruik te maken van ons tientjeslidmaatschap! U kunt met het introductielidmaatschap meerdere doelgroepen met dit aanbod enthousiasmeren. Misschien kunnen ze aansluiten bij interne competities Baseball5 en Slowpitch Softbal bij uw vereniging, die u weer perfect kunt organiseren.

Voor slechts € 10,80 kan iemand lid worden om bijvoorbeeld Baseball5 of Slowpitch Softbal uit te proberen. 

 

Extra Innings 
In de regio Den Haag zijn ze niet meer weg te denken en ook in andere plaatsen binnen de Nederlandse honk- en softbalwereld kent iedereen ze wel: de jongens van EXTRA INNINGS. De stichting zet zich in voor het opleiden en bijscholen van spelers en trainers met clinics, winter- en zomerscholen en de jaarlijkse organisatie van het regionale Little League programma. Ga naar hun website en lees alle informatie over EXTRA INNINGS.

Good Practices