Commissie Strafzaken

Indien een speler, speelsters of staflid door de scheidsrechter uit het veld wordt gestuurd, dan vloeit hier een strafzaak uit. Er bestaat één commissie strafzaak die strafzaken behandeld voor zowel honkbal als softbal. 

Correspondentie

Correspondentie voor de Commissie Strafzaken (waaronder een 'Rapport van de scheidsrechter', een verweerschrift of rapport/zienswijze) moet binnen 48 uur nadat de beweerde overtreding heeft plaatsgevonden worden gezonden naar:

Commissie Strafzaken KNBSB
Postbus 2650
3430 GB Nieuwegein

of via e-mail: strafzaken@knbsb.nl

Stappenplan

In bijgaand document vindt u een stappenplan waarin stap voor stap is beschreven hoe een strafzaak wordt behandeld.

Procesbeschrijving Strafzaak Honkbal en Softbal

Documenten

Binnen de KNBSB zijn verschillende Tuchtreglementen van toepassing:

Uitspraak

De Commissie Strafzaken kan op elke dag van de week uitspraak in een zaak doen. Wanneer u vragen heeft over strafzaken kunt u contact opnemen per e-mail (strafzaken@knbsb.nl) of per telefoon (030-2020100)

Een uitspraak van de Commissie Strafzaken en de Commissie van Beroep Strafzaken wordt per e-mail naar het secretariaat van de vereniging en per post naar de 'gedaagde' gestuurd.
Door het sturen van een kopie van een uitspraak aan de competitiecontrole en de betrokken scheidsrechter(s), alsmede publicatie op de officiële KNBSB-site, stellen wij ook derden in kennis van een uitspraak. Per seizoen vindt u de uitspraken via de blauwe buttons aan de rechterzijde van deze pagina.

Het blijft de verantwoordelijkheid van een vereniging zich ervan te overtuigen of een lid is gerechtigd aan een wedstrijd deel te nemen. Er staan hiertoe voldoende kanalen open.
Mocht een lid ten onrechte aan een wedstrijd hebben deelgenomen, dan kan nimmer het excuus worden aangevoerd dat het lid of de vereniging niet van de uitspraak op de hoogte was.

In beroep gaan

Op grond van artikel 24 van het Tuchtreglement KNBSB heeft een gedaagde of degene die aangifte heeft gedaan het recht beroep aan te tekenen tegen een uitspraak van de Commissie Strafzaken. Zie het Tuchtreglement voor de specifieke bepalingen voor het in beroep gaan.

Kosten

Als de Commissie Strafzaken of de Commissie van Beroep Strafzaken heeft beslist dat u de kosten van het behandelen van een zaak moet betalen, dan wordt het genoemde bedrag in rekening gebracht op de jaarlijkse eindafrekening van de vereniging waarvan gedaagde lid was op het moment van de overtreding.

Overzicht van alle actuele tarieven

Normen bij strafoplegging

De lijst met gehanteerde normen bij strafoplegging vindt u via de blauwe button aan de rechterzijde van deze pagina.

Inwerkingtreding

Houdt een uitspraak een strafoplegging in, dan gaat deze straf in vanaf het moment van mededelen tenzij anders is bepaald.

Hoorzittingen

Elke tweede woensdag van de maand organiseert de Commissie Strafzaken hoorzittingen. De data zijn:

  • Woensdag 9 mei 2018
  • Woensdag 13 juni 2018
  • Woensdag 11 juli 2018
  • Woensdag 8 augustus 2018
  • Woensdag 12 september 2018
  • Woensdag 10 oktober 2018