Strafzaken 2021

Inwerkingtreding

Zaaknummer Gedaagde is lid van Status Uitspraak Kosten Behandeld
2021-01 Quick Amersfoort Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van de vereniging 2 bindende wedstrijd heeft gespeeld. Wegens:
- het weggooien van spelmateriaal, geruime tijd na ontstaan ophef (feitcode 21)
 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, J. van der Heijden, H.A. van der Linde en L.A. Meijer
2021-02 Tex Town Tigers Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Dames Softbal team van de vereniging 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld. Wegens:
- het maken van aanmerkingen op de leiding (feitcode 2)
 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), mr. P.C. Guds, J. van der Heijden, H.A. van der Linde en mr. B. Nijhof 
2021-03 Quick Amersfoort Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Dames Softbal team van de vereniging 3 bindende wedstrijd heeft gespeeld. Wegens:
- het maken van ongepaste opmerkingen naar de scheidsrechter (feitcode 2) alsmede het niet direct opvolgen van de aanwijzingen van de scheidsrechter (feitcode 25). Met recidive is rekening gehouden. 
 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde en mr. B. Nijhof 
2021-04 Storks Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van de vereniging 3 bindende wedstrijd heeft gespeeld. Wegens:
- het onbeheerst weggooien van spelmateriaal (feitcode 21). Met recidive is rekening gehouden
 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds en H.A. van der Linde
2021-05 Kinheim Uitspraak CS De commissie heeft besloten dat de genomen maatregel van de scheidsrechter tijdens de wedstrijd als voldoende wordt beschouwd. Wegens:
- commentaar op de leiding (feitcode 2)
 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, en H.A. van der Linde en mr. B. Nijhof
2021-06 Hoofddorp Pioniers Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van de vereniging 10 bindende wedstrijd heeft gespeeld. Wegens:
- het slaan van een tegenstander (Feitcode 13)
 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, en H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof
2021-07 Silicion Storks Uitspraak CS De commissie heeft besloten deze zaak niet ontvankelijk te verklaren. Wegens:
- tijdens de mondelinge behandeling is voor de commissie onvoldoende duidelijk geworden wat de strafbare handeling van gedaagde is.
 € -    P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds en L.A. Meijer
2021-08 Hoofddorp Pioniers Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Heren Honkbal team van de vereniging 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld. Wegens:
- het niet voldoen aan een opdracht van de scheidsrechter (feitcode 25)
 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds en L.A. Meijer
2021-09 Euro Stars Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede Heren Honkbal team van de vereniging 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld. Wegens:
- het onbeheerst neergooien van spelmateriaal (feitcode 21)
 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds en L.A. Meijer
2021-10 Domstad Dodgers Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Heren Honkbal team van de vereniging 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld. Wegens:
- het niet voldoen aan een reglementaire opdracht van de scheidsrechter 
 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds en L.A. Meijer
2021-10 Domstad Dodgers Uitspraak CvBS De CvBS heeft met ingang van 26 augustus de uitspraak van de CS van 14 juli jl. vernietigd en spreekt de gedaagde vrij van het ten laste gelegde, te weten, het niet opvolgen van een reglementaire opdracht.  € -    Beslist op 26 augustus 2021 en bevestigd door N.A.J. van de Kamer (secretaris). 
2021-11 UVV Uitspraak CS De commissie heeft besloten dat de genomen maatregel van de scheidsrechter tijdens de wedstrijd als voldoende wordt beschouwd. Wegens:
- gevaarlijk spel bij de thuisplaat (feitcode 15)
 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds en L.A. Meijer
2021-12 Twins Uitspraak CS De commissie heeft besloten dat de genomen maatregel van de scheidsrechter tijdens de wedstrijd als voldoende wordt beschouwd. Wegens:
- commentaar op de leiding (feitcode 2)
 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds en L.A. Meijer
2021-13 Blue Lions Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Jongens Honkbal team van de vereniging 6 bindende wedstrijd heeft gespeeld. Wegens:
- het meerdere malen bedreigen van de umpire (feitcode 4).  
 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds en L.A. Meijer
2021-14 Quick Amersfoort Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Heren Honkbal team van de vereniging 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld. Wegens:
- het maken van aanmerkingen op de leiding (feitcode 2)
 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, L.A. Meijer en Mr. B. Nijhof
2021-15 Twins Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde vrij te spreken. Wegens:
- uit de beelden en verklaringen acht de commissie niet bewezen dat gedaagde niet voldaan heeft aan het niet opvolgen van een reglementaire opdracht van de scheidsrechter.
 € -    P.B. Bokern (voorzitter), L.A. Meijer en mr. B. Nijhof
2021-16 Amsterdam Pirates Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Heren Honkbal team van de vereniging 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld. Wegens:
- het leveren van commentaar op de scheidsrechter alsmede ongepast gedrag na afloop van de wedstrijd (feitcode 2).
 € 165,00  P.B. Bokern (voorzitter), L.A. Meijer en mr. B. Nijhof
2021-17 Kinheim Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Heren Honkbal team van de vereniging 3 bindende wedstrijden heeft gespeeld. Wegens:
- herhaald commentaar op de leiding (feitcode 2). Bij de strafmaat is rekening gehouden met het tuchtrechtelijke verleden van gedaagde.
 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), L.A. Meijer en mr. B. Nijhof
2021-18 Hoofddorp Pioniers Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Heren Honkbal team van de vereniging 3 bindende wedstrijden heeft gespeeld. Wegens:
- het leveren van commentaar op en ongepast gedrag jegens de leiding. Het niet voldoen aan een reglementaire opdracht van de leiding (feitcodes 2 en 25). Bij de strafmaat is rekening gehouden met de bejegening van gedaagde tijdens de wedstrijd.
 € 165,00  M. Evers (secretaris), J. van der Heijden, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof
2021-19 Twins Uitspraak CS De commissie heeft besloten dat de genomen maatregel van de scheidsrechter tijdens de wedstrijd als voldoende wordt beschouwd. Wegens:
- commentaar op de leiding (feitcode 2). Bij de strafmaat is rekening gehouden met de bejegening van gedaagde tijdens de wedstrijd.
 € -    M. Evers (secretaris), J. van der Heijden, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof
2021-20 Twins Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Heren Honkbal team van de vereniging 6 bindende wedstrijden heeft gespeeld. Wegens:
- herhaaldelijk en voortdurend ongepast gedrag jegens de scheidsrechters. Ongewenste en ongepaste aanraking (duwen) van de scheidsrechter. Het onbeheerst neergooien van spelmateriaal. (Feitcodes 2, 13 en 21).
 € 165,00  M. Evers (secretaris), J. van der Heijden, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof
2021-21K Blue Lions Tilburg en Cheetahs Uitspraak CS De commissie heeft besloten dat het team van Blue Lions schuldig is aan het staken van de wedstrijd. Wegens:
- het team van Blue Lions wilde niet verder spelen (artikel 6.12 lid a2 van het Reglement van Wedstrijden Verenigingssport).
 € 25,00  P.B. Bokern (voorzitter), L.A. Meijer en mr. B. Nijhof
2021-22K Hazenkamp en Jeka Uitspraak CS De commissie heeft besloten dat het team van Hazenkamp schuldig is aan het staken van de wedstrijd. Wegens:
- het team van Hazenkamp wilde niet verder spelen (artikel 6.12 lid a2 van het Reglement van Wedstrijden Verenigingssport).
 € 50,00  P.B. Bokern (voorzitter), L.A. Meijer en mr. B. Nijhof
2021-22K Hazenkamp en Jeka Uitspraak CvBS De CvBS bevestigt de door de CS opgelegde straf. Klik hier voor de volledige uitspraak CvBS.  € 165,00  Beslist op 30 september 2021 door: Mr. A. Stevens (voorzitter), N.A.J. van de Kamer (secretaris) en de leden Mr. Th. Felix en W.P. van Geijlswijk.
2021-23K Hoofddorp Pioniers en Twins Uitspraak CS De commissie heeft besloten dat beide teams schuldig zijn aan het staken van de wedstrijd. Als gevolg hiervan moet de wedstrijd, conform artikel 6.12 lid h van het Reglement van Wedstrijden Verenigingssport, worden overgespeeld.  € 50,00  M. Evers (secretaris), J. van der Heijden, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof
2021-24 Neptunus Uitspraak CS De commissie heeft besloten dat de genomen maatregel van de scheidsrechter tijdens de wedstrijd als voldoende wordt beschouwd. Wegens:
- demonstratief neergooien van spelmateriaal (feitcode 21).
 € -    M. Evers (secretaris), J. van der Heijden, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof
2021-25 Storks Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Heren Honkbal team van de vereniging 4 bindende wedstrijden heeft gespeeld. Bij het bepalen van de strafmaat is rekening gehouden met het tuchtrechtelijke verleden van de gedaagde in 2019 en 2020. Wegens:
- het beledigen van de scheidsrechter (feitcode 3).
 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, H. van der Linde en L.A. Meijer
2021-26 Wassenaar Uitspraak CS De commissie acht zich op grond van artikel 11 lid 2 van het Tuchtreglement KNBSB niet bevoegd om kennis te nemen van deze zaak.  € -    M. Evers (secretaris), J. van der Heijden, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof
2021-27 The Hawks IN BEROEP De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Heren Honkbal team van de vereniging 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld. Wegens:
- ongepaste opmerkingen / gedrag richting de umpire (feitcode 2).
 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, H. van der Linde en L.A. Meijer
2021-27 The Hawks Uitspraak CvBS De CvBS vernietigt de uitspraak en seponeert te zaak.  € -    A. Stevens (voorzitter), N.A.J. van de Kamer (secretaris), Th. Felix, S.A. Nijpels en W.P. van Geijlswijk
2021-28 Euro Stars Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Heren Honkbal team van de vereniging 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld. Wegens:
- het maken van aanmerkingen op de leiding (feitcode 2).
 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. B. Nijhof, H.A. van der Linde en J. van der Heijden
2021-29 Amsterdam Pirates Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Heren Honkbal team van de vereniging 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld. Wegens:
- het maken van aanmerkingen op de leiding alsmede het niet (meteen) voldoen aan een opdracht van de scheidsrechter. (feitcodes 2 en 25)
 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. B. Nijhof, H.A. van der Linde en J. van der Heijden
2021-29 Amsterdam Pirates Uitspraak CvBS De CvBS bevestigt de door de CS opgelegde straf. Klik hier voor de volledige uitspraak CvBS.  € 165,00  Beslist op 23 september 2021 door: Mr. A. Stevens (voorzitter), N.A.J. van de Kamer (secretaris) en de leden Mr. Th. Felix, S. Nijpels en W.P. van Geijlswijk.
2021-30 Gryphons Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het derde Juniorenheren Honkbal team van de vereniging 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld. Wegens:
- het maken van ongepaste opmerkingen naar de scheidsrechter. (feitcode 2)
 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. B. Nijhof, H.A. van der Linde en J. van der Heijden
2021-31 Braves Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste junioren honkbal team van de vereniging 5 wedstrijden heeft gespeeld, waarvan 2 voorwaardelijk met een proeftijd tot 1 november 2022. Wegens:
- Het wegduwen van de scheidsrechter (feitcode 3). 
 € 165,00  P.B. Bokern (voorzitter), mr. B. Nijhof en mr. P.C. Guds
2021-32 The Hawks Uitspraak CS De commissie heeft besloten dat de genomen maatregel van de scheidsrechter tijdens de wedstrijd als voldoende wordt beschouwd. Wegens:
- commentaar op de leiding (feitcode 2)
 € 165,00  P.B. Bokern (voorzitter), mr. B. Nijhof en mr. P.C. Guds
2021-33 The Hawks IN BEROEP De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Heren Honkbal team van de vereniging 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld. Wegens:
- ongepast gedrag jegens tegenstander (feitcode 2).
 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. B. Nijhof, H.A. van der Linde en J. van der Heijden
2021-33 The Hawks Uitspraak CvBS

De CvBS volgt de kennelijke lezing van de CS niet dat het enkel in de richting lopen van een tegenstander (waarbij de mogelijkheid wordt opengelaten dat deze beweging past binnen de wedstrijd die nog gaande is) als “ongepast gedrag” kwalificeert. Het beroep is derhalve gegrond.


De CvBS vernietigt de uitspraak van de Commissie Strafzaken en spreekt gedaagde vrij.

€ 0,00 mr. A. Stevens (voorzitter), N.A.J. van de Kamer (secretaris) en de leden mr. Th. Felix, S.A. Nijpels en W. P. van Geijlswijk.
2021-34 Amsterdam Pirates IN BEROEP De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Heren Honkbal team van de vereniging 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld. Wegens:
- niet voldoen aan een reglementaire opdracht van de scheidsrechter. (feitcode 25)
 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. B. Nijhof, H.A. van der Linde en J. van der Heijden
2021-34 Amsterdam Pirates Uitspraak CvBS De CvBS bevestigt de door de CS opgelegde straf. Klik hier voor de volledige uitspraak CvBS.  € 165,00  Beslist op 23 september 2021 door: Mr. A. Stevens (voorzitter), N.A.J. van de Kamer (secretaris) en de leden Mr. Th. Felix, S. Nijpels en W.P. van Geijlswijk.
2021-35 Twins Uitspraak CS De commissie heeft besloten dat de genomen maatregel van de scheidsrechter tijdens de wedstrijd als voldoende wordt beschouwd. Wegens:
- wangedrag
 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. B. Nijhof, H.A. van der Linde en J. van der Heijden
2021-36 WV Wassenaar Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Heren Honkbal team van de vereniging 5 bindende wedstrijden heeft gespeeld. Wegens:
- Het maken van ongepaste opmerkingen alsmede het aannemen van een dreigende houding ten opzichte van de scheidsrechter (feitcodes 2 en 4). Met het tuchtrechtelijk verleden van gedaagde is rekening gehouden.
 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. B. Nijhof en J. van der Heijden
2021-37 Euro Stars Uitspraak CS De commissie heeft besloten dat de genomen maatregel van de scheidsrechter tijdens de wedstrijd als voldoende wordt beschouwd. Wegens:
- ongepast gedrag naar een scheidsrechter (feitcode 2)
 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), mr. B. Nijhof en J. van der Heijden
2021-38 Wassenaar Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Heren Honkbal team van de vereniging 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld. Wegens:
- Ongepaste opmerkingen richting de scheidsrechter (feitcode 2). 
 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, L.A. Meijer en mr. P.C. Guds
2021-39 Wassenaar Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Heren Honkbal team van de vereniging 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld. Wegens:
- Het niet voldoen aan een reglementaire opdracht van de scheidsrechter (feitcode 25). 
 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, L.A. Meijer en mr. P.C. Guds
2021-40 Wassenaar Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Heren Honkbal team van de vereniging 3 bindende wedstrijden heeft gespeeld. Wegens:
- Commentaar op de leiding met ernstige belediging en het onbeheerst weggooien van spelmateriaal (feitcodes 2 en 21). 
 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, L.A. Meijer en mr. P.C. Guds
2021-41 Odiz Frogs Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste aspiranten Honkbal team van de vereniging 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld. Deze is geheel voorwaardelijk met een proeftijd tot 1-11-2022. Met de jeugdige leeftijd van gedaagde is rekening gehouden. Wegens:
- Commentaar op de leiding met ernstige belediging en het onbeheerst weggooien van spelmateriaal (feitcodes 2 en 21). 
 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, L.A. Meijer en mr. P.C. Guds
2021-42K Quick Amersfoort en Hoofddorp Pioniers Uitspraak CS De beelden laten zien dat een speler van Hoofddorp Pioniers verhaal gaat halen bij een speler van Quick waarna vele spelers van Hoofddorp zich bij deze twee spelers voegen. Daarna liepen beide dug outs leeg. Door die leegloop hebben de scheidsrechters besloten niet verder te gaan. Daarom heeft de commissie op 29 september 2021 besloten dat beide teams verantwoordelijk zijn voor het staken van de wedstrijd. Als gevolg hiervan moet de wedstrijd, conform artikel 6.12 lid h van het Reglement van Wedstrijden Verenigingssport, worden overgespeeld. 2 x € 250,00 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, J. van der Heijden, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof
2021-43K Blue Hawks - Arnhem Rhinos Uitspraak CS De commissie heeft besloten dat het team van Arnhem Rhinos schuldig is aan het staken van de wedstrijd. Wegens:
- Door het vertrekken van Arnhem Rhinos kon de wedstrijd geen doorgang vinden. Arnhem Rhinos wordt door de commissie deswege als veroorzaker van het staken aangemerkt. 
 € 25,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, H.A. van der Linde, L.A. Meijer J. van der Heijden, mr. P. Guds en mr. B. Nijhof
2021-44K Herons - Odiz Frogs Uitspraak CS De commissie heeft besloten dat het team van Odiz Frogs schuldig is aan het staken van de wedstrijd. Wegens:
- door het van het veld halen van het team door de coach van Odiz Frogs kon de wedstrijd geen doorgang vinden. Odiz Frogs wordt door de commissie deswege als veroorzaker van het staken aangemerkt. .
 € 25,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, H.A. van der Linde, L.A. Meijer J. van der Heijden, mr. P. Guds en mr. B. Nijhof
2021-45 Adegeest Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde te schorsen als lid van de KNBSB tot het moment dat het eerste junioren Honkbal team van de vereniging 5 bindende wedstrijden heeft gespeeld.  Wegens:
- Ontoelaatbare uiting in woord van de scheidsrechter (feitcode 3). 
 € 110,00  M. Evers, L.A. Meijer, H.A. van der Linde en J. van der Heijden
2021-45 Adegeest Uitspraak CvBS De CvBS heeft met ingang van 16 november 2021 de uitspraak van de CS van 13 oktober jl. vernietigd. Deze zaak wordt door de CvBS geseponeerd.

Uitspraak.
 € -    Beslist op 16 november 2021 door mr. A. Stevens (voorzitter), N.A.J. van de Kamer (secretaris) en de leden S. Nijpels en W.P. van Geijlswijk.  
2021-46K Adegeest  - Braves  In behandeling bij CS      
2021-47 Catch Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste jongens Honkbal team van de vereniging 2 wedstrijden heeft gespeeld, waarvan 1 voorwaardelijk met een proeftijd tot 31-10-2022. Wegens:
- Ongepast gedrag naar scheidsrechter en tegenstander (feitcode 2).
 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), L.A. Meijer, H.A. van der Linde en mr. P.C. Guds
2021-48 Storks Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede heren Honkbal team van de vereniging 2 bindende wedstrijden heeft gespeeld. Wegens:
- Het beledigen van de scheidsrechter in woord (feitcode 3). 
 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, L.A. Meijer, H.A. van der Linde en mr. P.C. Guds
2021-49 Hoofddorp Pioniers Uitspraak CS De commissie heeft besloten dat de genomen maatregel van de scheidsrechter tijdens de wedstrijd als voldoende wordt beschouwd. Wegens:
- na een call van de scheidsrechter zijn helm weg smijten (feitcode 21). 
 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, L.A. Meijer, H.A. van der Linde en mr. P.C. Guds
2021-50 Diamonds/Centrals Uitspraak CS De commissie heeft besloten de gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Heren Fastpitch Softbal Senioren team van de vereniging 1 bindende wedstrijd heeft gespeeld. Wegens:
- herhaald commentaar op de scheidsrechter (feitcode 2). 
 € 110,00  P.B. Bokern (voorzitter), L.A. Meijer, H.A. van der Linde en mr. B. Nijhof