Terugblik op het KNBSB Voorjaarscongres 2021

22 april 2021

Het KNBSB Voorjaarscongres 2021 vond woensdagavond 21 april plaats. Vanwege de coronamaatregelen werd het Congres voor de tweede keer online gehouden. Er waren bijna 125 aanmeldingen voor het congres van 65 verschillende verenigingen.

De leiding van het online Congres was in handen van bondsvoorzitter Mark Herbold. Aan de hand van een presentatie werden alle punten op de agenda langsgelopen. Penningmeester Remko de Bie nam allereerst het woord om toelichting te geven op de jaarrekening 2020 en hij blikte kort terug op het financiële vragenuur, dat al op donderdagavond 15 april online had plaatsgevonden. Alle vooraf ingediende vragen over financiën werden tijdens dat Vragenuur behandeld. Deze vragen werden tijdens het Congres niet meer in detail behandeld. Namens de Commissie van Toezicht kwam Chris Licher uitgebreid aan het woord. Hij rapporteerde aan het Congres over de samenwerking met en het toezicht op het Bondsbestuur in het afgelopen jaar. 

Seizoen 2021
Algemeen Directeur Stefaan Eskes gaf hierna een update over de coronamaatregelen in combinatie met de start van het seizoen 2021. De startdata van de Honkbal Hoofdklasse en Fastpitch Softbal Dames Hoofdklasse staan al vast (respectievelijk donderdag 29 april en zaterdag 1 mei) en gelukkig is er ook perspectief voor onze overige competities wat betreft de start van het seizoen, zo blijkt uit het openingsplan van de Rijksoverheid. Eskes vertelde ook dat de KNBSB zich de komende jaren gaat inzetten voor de onderwerpen ‘Diversiteit en Inclusie’, met softbalinternational Britt Vonk als bevlogen ambassadrice.

De vijf prioriteitsprojecten
Hierna volgde een update van bestuurslid Job van Beekhoven over de vijf prioriteitsprojecten van de KNBSB, te weten ‘Ledenbehoud en Ledenwerving’, ‘Zichtbaarheid vergroten’, ‘Aantrekkelijk aanbod’, ‘Vitaliseren verenigingen’ en ‘Inkomsten vergroten’. Binnen deze projectteams werkt de KNBSB stapsgewijs aan de toekomst van onze mooie sporten. Van Beekhoven vertelde per prioriteitsproject kort hoe de vlag erbij hangt. Zijn woorden werden bekrachtigd door speciale themavideo’s, waarin duidelijk te zien is dat veel verenigingen enthousiast bezig zijn met toffe ledenbinding- en ledenwevingsprojecten, zoals het item over de ledengroei van BSC Almere.

Stemmen
De onlinevorm van de bijeenkomst had impact op de besluitvorming door het KNBSB Congres. Waar normaal tijdens het Congres ter plekke over voorstellen wordt gestemd, waren de stemmen nu voorafgaand aan het Congres via een online stemformulier ingediend. Er vond dus geen stemming meer plaats. Aan het einde van het Congres lichtte de voorzitter de uitslagen van de stemmingen over deze voorstellen toe. Alle voorstellen van het Bondsbestuur zijn door het Congres aangenomen.

Doucmenten en het congres terugkijken
U kunt hier de presentatie bekijken die werd gegeven tijdens het congres. De notulen kunt u ook bekijken. Eventuele vragen over de agenda, de bijbehorende vergaderstukken of voor de rondvraag konden uiterlijk tot en met 9 april worden ingediend. De vragen en de antwoorden leest u hier

Wilt u het gehele congres nog eens terugkijken? Dat kan ook! Zie ons YouTube-kanaal.