Clusterbijeenkomsten

Gedurende het seizoen organiseert de KNBSB voor honkbal- en softbalverenigingen diverse bijeenkomsten binnen elk cluster, zogenoemde clusterbijeenkomsten. Bekijk hier de clusterindeling. 

Verenigingsadviseur en KNBSB bestuurders gaan met de verenigingen in gesprek. Dat kan online of fysiek.

De thema's van deze bijeenkomsten kunnen per keer verschillen, maar het doel van alle bijeenkomsten is hetzelfde: Met elkaar praten en te brainstormen over onze mooie sporten. 

Voor elkaar en met elkaar

Door samen in gesprek te gaan kunnen we onze mooie sporten blijven ontwikkelen. Wat gaat er goed en wat kan beter? Welke pilots zijn er gedraaid en hoe is dit bevallen? Welke plannen en ontwikkelingen zijn er? Door ervaringen en kennis uit te wisselen en dichtbij de doelgroep te blijven kan er gerichter worden ingespeeld op ontwikkelingen, wensen en behoeften en krijgen de leden ruimte om mee te praten en te denken.

Uw input is van waarde; Samen zijn we de bond.

Whats app groepen per cluster

Elk cluster heeft een whats app groep waar bestuurders van alle verenigingen in zijn vertegenwoordigd. Daar worden vragen aan elkaar en aan de verenigingsadviseur gesteld en er wordt veel kennis gedeeld. Onze bestuurders hebben regelmatig vragen en lopen tegen dezelfde issues bij hun verenigingen aan. Deze beantwoorden we natuurlijk zoveel mogelijk via mail of whats app. Zo kunnen we elkaar blijven informeren en helpen.

Een extra bijeenkomst in uw cluster?

Mocht er in uw cluster een thema niet ingepland staan, maar heeft u daar als bestuurslid, commissielid of wedstrijdsecretaris wel behoefte aan? Dan kunt u een verzoek indienen via sportontwikkeling@knbsb.nl. De verenigingsadviseur zal dan contact opnemen met de overige verenigingen om in kaart te krijgen of er meer animo is voor een dergelijk overleg.