Clusterbijeenkomsten

Gedurende het seizoen organiseert de KNBSB voor honkbal- en softbalverenigingen diverse bijeenkomsten binnen elk cluster, zogenoemde clusterbijeenkomsten. De accountmanagers en KNBSB bestuurders gaan het land in en bezoeken de verenigingen. De thema's van deze bijeenkomsten kunnen per keer verschillen, maar het doel van alle bijeenkomsten is hetzelfde: Het land in om samen met elkaar te praten en te brainstormen over onze mooie sporten. 

Voor elkaar en met elkaar

Door samen in gesprek te gaan kunnen we onze mooie sporten blijven ontwikkelen. Wat gaat er goed en wat kan beter? Welke pilots zijn er gedraaid en hoe is dit bevallen? Welke plannen en ontwikkelingen zijn er? Door ervaringen en kennis uit te wisselen en dichtbij de doelgroep te blijven kan er gerichter worden ingespeeld op ontwikkelingen, wensen en behoeften en krijgen de leden ruimte om mee te praten en te denken.

Uw input is van waarde; Samen zijn we de bond

Bekijk de indeling van de clusters

 

De clusterbijeenkomsten staan gepland voor mei 2020

Amsterdam woensdag 06-05-2020 Diemen, TIW Survivors
Oost donderdag 07-05-2020 Deventer, Eagles
Rotterdam woensdag 13-05-2020 Nog niet bekend
Brabant-Oost/Limburg donderdag 14-05-2020 Weert, Indians
Noord-Holland maandag 18-05-2020 Nog niet bekend
Brabant-West dinsdag 19-05-2020 Tilburg, Blue Lions
Midden-Nederland maandag 25-05-2020 Nieuwegein Bondsbureau
Haarlem maandag 25-05-2020 Hoofddorp, Pioniers
Den Haag maandag 25-05-2020 Nog niet bekend
Noord woensdag 27-05-2020 Drachten, Diamonds

 

De clusterbijeenkomsten staan ook gepland voor oktober 2020

Noord maandag 05-10-2020 Nog niet bekend
Noord-Holland maandag 05-10-2020 Nog niet bekend
Haarlem maandag 05-10-2020 Velsen, Rooswijk
Brabant-West dinsdag 06-10-2020 Waalwijk, Kickers
Amsterdam donderdag 08-10-2020 Nog niet bekend
Brabant-Oost/Limburg donderdag 08-10-2020 Venlo, Mustangs
Midden-Nederland maandag 12-10-2020 Nieuwegein, Bondsbureau
Rotterdam maandag 12-10-2020 Nog niet bekend
Oost woensdag 14-10-2020 Nog niet bekend
Den Haag woensdag 14-10-2020 Nog niet bekend

 

Een extra bijeenkomst in uw cluster?

Mocht er in uw cluster een thema niet ingepland staan, maar heeft u daar als bestuurslid, commissielid of wedstrijdsecretaris wel behoefte aan? Dan kunt u een verzoek indienen via sportontwikkeling@knbsb.nl. De accountmanagers zullen dan contact opnemen met de overige verenigingen om in kaart te krijgen of er meer animo is voor een dergelijk overleg. 

 

Downloads clusterbijeenkomsten