Clusterbijeenkomsten

Voor elkaar en met elkaar

Gedurende het seizoen organiseert de KNBSB voor honkbal- en softbalverenigingen diverse bijeenkomsten binnen elk cluster, zogenoemde clusterbijeenkomsten. De thema's van deze bijeenkomsten kunnen per keer verschillen, maar het doel van alle bijeenkomsten is hetzelfde: Het land in om samen met elkaar te praten en te brainstormen over onze mooie sporten. 

Door samen in gesprek te gaan kunnen we onze mooie sporten blijven ontwikkelen. Wat gaat er goed en wat kan beter? Welke pilots zijn er gedraaid en hoe is dit bevallen? Welke plannen en ontwikkelingen zijn er? Door ervaringen en kennis uit te wisselen en dichtbij de doelgroep te blijven kan er gerichter worden ingespeeld op ontwikkelingen, wensen en behoeften en krijgen de leden ruimte om mee te praten en te denken.

Uw input is van waarde; Samen zijn we de bond

Bekijk de indeling van de clusters

Thema's clusterbijeenkomsten

Op dit moment zijn er een drietal thema's waarvoor clusterbijeenkomsten worden georganiseerd:

  • Bestuurszaken
  • Doelgroepenoverleg
  • Competitiezaken

Bestuurszaken
Centraal staan de ontwikkelingen op algemeen vlak en relevante zaken met betrekking tot verenigingsondersteuning. Kortom, informatie die voornamelijk voor bestuursleden van belang zijn. Denk hierbij aan ontwikkelingen binnen en buiten de KNBSB en algemene beleidsplannen. Voor dit thema zullen vooral de bestuursleden worden uitgenodigd. 

Doelgroepenoverleg
Onze sporten kennen een hoop varianten en verschillende spelregels. Door met elkaar in gesprek te gaan over spelregels, -vormen en -initiatieven kunnen we met elkaar ervoor zorgen dat de sport goed (het liefst beter) blijft aansluiten bij de wensen en behoeften van de leden. Voor dit thema zal vooral het technisch kader worden uitgenodigd. Denk hierbij aan coaches, trainers of leden van de technische commissie. Maar ook geïnteresseerden of oud-gedienden die graag mee willen praten en denken zijn van harte welkom.

Competitiezaken
Tijdens de avond zal gesproken worden over het aankomende competitieseizoen en kan men ervaringen en kennis delen. Tevens kan deze avond ook goed gebruikt worden om oefenwedstrijden met elkaar af te stemmen. De bijeenkomst competitiezaken is vooral praktisch voor wedstrijdsecretariaten.

Planning clusterbijeenkomsten 2018

De bijeenkomsten worden georganiseerd op een doordeweekse avond en starten om 19:30. Streven is om de bijeenkomsten 22:00 af te sluiten.

Clusterbijeenkomsten - Online aanmeldformulier

Amsterdam

Datum

Dag

Thema

Locatie

15/01/18

Ma

Competitiezaken

Thamen, Uithoorn

14/05/18

Ma

Voorzitters

nnb


Brabant-Oost/Limburg

Datum

Dag

Thema

Locatie

12/03/18

Ma

Voorzitters

All In, Veldhoven


Brabant-West

Datum

Dag

Thema

Locatie

26/02/18

Ma

Voorzitters

Roef! Moergestel


Den Haag

Datum

Dag

Thema

Locatie

 

 

 

 


Haarlem

Datum

Dag

Thema

Locatie

5/3/2018

Ma

Voorzitters

RCH, Haarlem


Midden Nederland

Datum

Dag

Thema

Locatie

16/01/18

Di

Competitiezaken

Hilversum Hurricanes

05/03/18

Ma

Voorzitters

nnb


Noord

Datum

Dag

Thema

Locatie

29/01/18

Ma

Competitiezaken/ Voorzitters

Drachten Diamonds

23/4/18

Ma

Voorzitters

Drachten Diamonds

24/9/18

Ma

Voorzitters

Drachten Diamonds


Noord-Holland

Datum

Dag

Thema

Locatie

Mei 2018

 

Bestuurszaken

nnb


Oost

Datum

Dag

Thema

Locatie

09/01/18

Di

Competitiezaken/ TC

The Eagles, Deventer

04/06/18

Ma

Voorzitters

nnb


Rotterdam

Datum

Dag

Thema

Locatie

12/03/18

Ma

Werving nieuwe leden

Schiedam

18/06/18

Ma

Werving technisch kader en vrijwilligers

nnb

Geen bijeenkomst in uw cluster?

Mocht er in uw cluster een thema niet ingepland staan, maar heeft u daar als bestuurslid, commissielid of wedstrijdsecretaris wel behoefte aan? Dan kunt u een verzoek indienen via breedtesport@knbsb.nl. De accountmanagers zullen dan contact opnemen met de overige verenigingen om in kaart te krijgen of er meer animo is voor een dergelijk overleg. 

Downloads clusterbijeenkomsten