Clusterbijeenkomsten

Gedurende het seizoen organiseert de KNBSB voor honkbal- en softbalverenigingen diverse bijeenkomsten binnen elk cluster, zogenoemde clusterbijeenkomsten. Bekijk hier de clusterindeling. De accountmanagers en KNBSB bestuurders gaan het land in en bezoeken de verenigingen. De thema's van deze bijeenkomsten kunnen per keer verschillen, maar het doel van alle bijeenkomsten is hetzelfde: Het land in om samen met elkaar te praten en te brainstormen over onze mooie sporten. 

Voor elkaar en met elkaar

Door samen in gesprek te gaan kunnen we onze mooie sporten blijven ontwikkelen. Wat gaat er goed en wat kan beter? Welke pilots zijn er gedraaid en hoe is dit bevallen? Welke plannen en ontwikkelingen zijn er? Door ervaringen en kennis uit te wisselen en dichtbij de doelgroep te blijven kan er gerichter worden ingespeeld op ontwikkelingen, wensen en behoeften en krijgen de leden ruimte om mee te praten en te denken.

Uw input is van waarde; Samen zijn we de bond

Bekijk de indeling van de clusters

 

Digitale clusterbijeenkomsten 

We kunnen ons voorstellen dat bestuurders vragen hebben en tegen zaken aanlopen nu er geen activiteiten plaats kunnen vinden op de accommodaties. Deze beantwoorden we natuurlijk zoveel mogelijk via mail of whats app.

Helaas is het op dit moment niet mogelijk om de Clusterbijeenkomsten op de reguliere manier te organiseren en bij elkaar te komen. Dit terwijl deze ook altijd erg waardevol zijn om ervaringen van bestuurders met elkaar te delen.

De Account Managers van de KNBSB organiseren daarom regelmatig digitale clusterbijeenkomsten waar de voorzitters van onze verenigingen voor worden uitgenodigd. Zo kunnen we elkaar blijven informeren en helpen.

Een extra bijeenkomst in uw cluster?

Mocht er in uw cluster een thema niet ingepland staan, maar heeft u daar als bestuurslid, commissielid of wedstrijdsecretaris wel behoefte aan? Dan kunt u een verzoek indienen via sportontwikkeling@knbsb.nl. De accountmanagers zullen dan contact opnemen met de overige verenigingen om in kaart te krijgen of er meer animo is voor een dergelijk overleg. 

 

Downloads clusterbijeenkomsten