Clusterbijeenkomsten

Gedurende het seizoen organiseert de KNBSB voor honkbal- en softbalverenigingen diverse bijeenkomsten binnen elk cluster, zogenoemde clusterbijeenkomsten. De thema's van deze bijeenkomsten kunnen per keer verschillen, maar het doel van alle bijeenkomsten is hetzelfde: Het land in om samen met elkaar te praten en te brainstormen over onze mooie sporten. 

 

Voor elkaar en met elkaar

Door samen in gesprek te gaan kunnen we onze mooie sporten blijven ontwikkelen. Wat gaat er goed en wat kan beter? Welke pilots zijn er gedraaid en hoe is dit bevallen? Welke plannen en ontwikkelingen zijn er? Door ervaringen en kennis uit te wisselen en dichtbij de doelgroep te blijven kan er gerichter worden ingespeeld op ontwikkelingen, wensen en behoeften en krijgen de leden ruimte om mee te praten en te denken.

Uw input is van waarde; Samen zijn we de bond

Bekijk de indeling van de clusters

 

Planning aankomende clusterbijeenkomsten

Cluster Accountmanager Dag Datum Locatie
Amsterdam Corinne van de Griendt maandag 15-10-2018 DVH Amstelveen
Brabant-Oost/Limburg Gijs Selderijk donderdag 25-10-2018 HSCN Nuenen
Brabant-West Gijs Selderijk maandag 22-10-2018 Twins Oosterhout
Den Haag Roy Vink woensdag 31-10-2018 Wassenaar
Haarlem Gijs Selderijk dinsdag 30-10-2018 Sparks Haarlem
Midden-Nederland Corinne van de Griendt dinsdag 30-10-2018 Bondsbureau
Noord Corinne van de Griendt dinsdag 06-11-2018 Drachten Diamonds
Noord-Holland Roy Vink maandag 05-11-2018 Odiz Frogs Wijdewormer
Oost Corinne van de Griendt maandag 22-10-2018 The Eagles Deventer
Rotterdam Roy Vink woensdag 07-11-2018 Vlaardingen Holy Vlaardingen

 

Agendapunten van de CB oktober

19.30-20.30uur

  • Nieuwe bondsstructuur KNBSB
  • Nieuwe statuten en algemene reglementen
  • 1 nieuw reglement van wedstrijden verenigingssport en speelkalender
  • Nieuwe manier inschrijven en overschrijven
  • Naamsverbinding sponsor
  • Bondscontributie 2019
  • Honkbal en Softbal Masterz.
  • Opleiden officials
  • Introductie Baseball 5

20.45-22.00uur

Verenigingszaken die men vanuit het cluster met elkaar wil bespreken.


Geen bijeenkomst in uw cluster?

Mocht er in uw cluster een thema niet ingepland staan, maar heeft u daar als bestuurslid, commissielid of wedstrijdsecretaris wel behoefte aan? Dan kunt u een verzoek indienen via sportontwikkeling@knbsb.nl. De accountmanagers zullen dan contact opnemen met de overige verenigingen om in kaart te krijgen of er meer animo is voor een dergelijk overleg. 

 

Downloads clusterbijeenkomsten

Inschrijven clusterbijeenkomsten

*
*
*
*