Inclusiviteit en diversiteit

Voor de KNBSB is het heel belangrijk dat iedereen zich welkom voelt binnen onze sporten. In de praktijk blijkt helaas dat dit niet altijd het geval is en dat uitsluiting een serieus probleem is dat we niet moeten en mogen onderschatten. Dit is vooral relevant als we willen waarmaken dat sport een belangrijke ontmoetingsplek is. Sport heeft bewezen de kracht te bezitten om mensen met elkaar te verbinden en wij zien dit graag op de honk- en softbalvelden terug. Met het oog op het tegengaan van uitsluiting en het bevorderen van inclusie, willen wij mensen en verenigingen aanmoedigen om zich bezig te houden met thema's als inclusiviteit, diversiteit, een veilig sportklimaat en een positieve sportcultuur. NOC*NSF heeft speciaal hiervoor een themapagina opgesteld die wij graag met jullie delen. 

Tools voor Sportclubs

Op deze themapagina vind je verwijzingen naar diverse websites, tips, tools, opleidingen en achtergrondinformatie om mensen bewust te maken van hoe de sport meer inclusief kan zijn en hoe we dit gezamenlijk kunnen bereiken.

Honkbal en softbal is voor iedereen. Elke sporter moet zich welkom en geaccepteerd voelen in een team, ondanks de onderlinge verschillen in gender, leeftijd, gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie zegt Softbal-international en ambassadeur Britt Vonk. Ze wil net als de KNBSB dat iedereen erbij hoort op de club.

Ontdek hoe inclusief jouw club is!

In hoeverre is jouw sportclub al inclusief? Is het bestuur van jouw club divers en representatief? Is de accommodatie voor iedereen toegankelijk en sluit jullie aanbod aan op de wensen en behoeften van sporters uit de omgeving? Doe de inclusiecheck via weeswelkomindesport.nl en ontdek wat jouw club kan bijdragen om sporten en bewegen voor iedereen mogelijk te maken!

Doe de inclusiecheck 

Onze Club Is Van Iedereen

Samen met diverse partners heeft het NOC*NSF het project ‘Onze Club Is Van Iedereen’ gelanceerd, met als doel ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt binnen hun sportclub. Het initiatief is gestart om gezamenlijk het gesprek aan te gaan over diversiteit, inclusie, discriminatie en uitsluiting, met de nadruk op "Niet over mensen, maar met mensen," zoals treffend omschreven door NOC*NSF.

Dit betreft onder andere leden, bestuurders en trainer-coaches van de sportclubs.

Binnen ‘Onze Club Is Van Iedereen’ kunnen 1.500 clubs kosteloos gebruikmaken van een op maat gemaakt trainingsprogramma, waarmee ze samen de vraag ‘Hoe gaan we binnen de club met elkaar om?’ kunnen beantwoorden. Vrijwilligers en medewerkers van sportclubs krijgen hiervoor praktische handvatten. Clubs die interesse hebben in het trainingsprogramma kunnen dit aanvragen via de lokale clubondersteuner.

LHBTIQ+

Elke sporter uit de LHBTIQ+ gemeenschap moet de mogelijkheid hebben om te sporten in een veilige en prettige omgeving bij de honk- en softbalclub van zijn, haar of hen keuze. Dit kan bij een van onze honk- en softbalverenigingen, die eenvoudig te vinden zijn via onze Verenigingszoeker. Bezoek de Verenigingszoeker om te ontdekken welke clubs waar gevestigd zijn en hoe je contact met hen kunt opnemen.

Richtlijnen voor gender- en seksediverse personen

Als KNBSB zijn wij momenteel druk bezig om een nieuw beleid en richtlijnen op te stellen die passend is binnen onze sport. Dit doen wij in overleg met het NOC*NSF. Hierover binnenkort meer.

Het NOC*NSF heeft onlangs een handreiking voor gender- en seksediverse personen gedeeld die veel nuttige informatie biedt voor sportbonden, clubs en sporters die aandacht willen schenken aan een inclusieve en veilige sportcultuur.

Andere artikelen rondom dit thema