Commissie van Beroep Strafzaken

In beroep gaan

Op grond van artikel 24 van het Tuchtreglement KNBSB heeft een gedaagde of degene die aangifte heeft gedaan het recht beroep aan te tekenen tegen een uitspraak van de Commissie Strafzaken. Zie het Tuchtreglement voor de specifieke bepalingen voor het in beroep gaan.

 

Uitspraak

De Commissie van Beroep Strafzaken kan op elke dag van de week uitspraak in een zaak doen. Een uitspraak van de Commissie Strafzaken en de Commissie van Beroep Strafzaken wordt per e-mail naar het secretariaat van de vereniging en de 'gedaagde' gestuurd. Door het sturen van een kopie van een uitspraak aan de betrokken scheidsrechter(s), alsmede publicatie op de KNBSB-website, stellen wij ook derden in kennis van een uitspraak.

Het blijft de verantwoordelijkheid van een vereniging zich ervan te overtuigen of een lid is gerechtigd aan een wedstrijd deel te nemen. Er staan hiertoe voldoende kanalen open. Mocht een lid ten onrechte aan een wedstrijd hebben deelgenomen, dan kan nimmer het excuus worden aangevoerd dat het lid of de vereniging niet van de uitspraak op de hoogte was.

 

Inwerkingtreding

Houdt een uitspraak een strafoplegging in, dan gaat deze straf in vanaf het moment van mededelen, tenzij anders is bepaald.

 

Kosten

Als de Commissie Strafzaken of de Commissie van Beroep Strafzaken heeft beslist dat u de kosten van het behandelen van een zaak moet betalen, dan wordt het genoemde bedrag in rekening gebracht op de jaarlijkse eindafrekening van de vereniging waarvan gedaagde lid was op het moment van de overtreding. 

Correspondentie met Commissie van Beroep Strafzaken

Correspondentie voor de Commissie van Beroep Strafzaken moet worden gezonden naar:

Commissie van Beroep Strafzaken KNBSB
Postbus 2650
3430 GB Nieuwegein
of competitie@knbsb.nl.

 

Van toepassing zijnde tuchtreglementen

Het Tuchtreglement KNBSB

Procedurebeschrijving

In de Procesbeschrijving Tuchtrechtspraak KNBSB wordt stap voor stap is beschreven hoe een strafzaak wordt behandeld. In onderstaande animatievideo wordt de procedure toegelicht.