KNBSB Congres

Het Congres is binnen de organisatiestructuur van de vereniging Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB) het hoogste orgaan, de algemene vergadering van de vereniging. Het Congres komt minimaal een keer per jaar bijeen, in elk geval in het voorjaar. Daarnaast heeft het bestuur de wens om ook in het najaar een Congres te organiseren.

Alle verenigingen die lid van de KNBSB zijn worden uitgenodigd een afgevaardigde naar het Congres te sturen. De werking van het Congres is vastgelegd in de Statuten KNBSB (artikel 12 tot en met 17) en het Algemeen Reglement KNBSB (artikel 8 tot en met 10). De bevoegdheden van het Congres zijn beschreven in de Statuten KNBSB artikel 12 en de toegang tot en het stemrecht in het Congres is in artikel 13 van de Statuten KNBSB vastgelegd.

 KNBSB Najaarscongres 2020

Op zaterdag 7 november 2020 vond het najaarscongres van de KNBSB plaats van 10.00 tot 12.00 uur., online via Microsoft Teams. 

De agenda en bijbehorende vergaderstukken vindt u op deze pagina. Vragen over de agenda, de bijbehorende vergaderstukken of voor de rondvraag zijn vooraf ingediend bij de KNBSB. Tijdens het online congres was er geen gelegenheid meer om vragen te stellen. Bekijk de publicatie van alle ingediende vragen. Het bestuur heeft de vooraf ingediende vragen beantwoord.  

Vragenuur Financiën 

Voorafgaand aan het Congres werd online via Microsoft Teams een Vragenuur Financiën georganiseerd op maandagavond 2 november 2020. Vanuit KNBSB waren hierbij aanwezig: Remko de Bie (Penningmeester Bondsbestuur), Chris Licher (lid Commissie van Toezicht), Mark Herbold (voorzitter Bondsbestuur), Stefaan Eskes (Algemeen Directeur KNBSB) en Angelique Linschoten (administrateur KNBSB). Alle vooraf ingediende vragen over financiën werden tijdens dit Vragenuur behandeld. Dit document is hier te bekijken. Deze vragen worden tijdens het Congres op 7 november 2020 niet meer in detail behandeld.

Naar aanleiding van het financiële vragenuur geeft het KNBSB Bestuur bijgaande toelichting op de begroting Verenigingssport 2021.

 

 

KNBSB Najaarscongres 2020

 Terugblik op het KNBSB Najaarscongres 2020

Lees een korte terugblik op het KNBSB Najaarscongres 2020.
Zie ook de uitgebreide notulen, inclusief de besluitenlijst. 
Daarnaast kunt u ook de presentatie inzien die gegeven werd door het Bondsbestuur van de KNBSB.

 Terugkijken: Het KNBSB Najaarscongres.

Wilt u het gehele congres op uw gemak eens terugkijken?
Gan dan naar ons YouTube kanaal en kijk de video terug!