KNBSB Congres

Het KNBSB Congres is het belangrijkste en hoogste orgaan binnen de organisatiestructuur van de KNBSB. Het Congres vindt jaarlijks plaats en heeft als doel bestuurders van verenigingen een stem te geven in het reilen en zeilen binnen de honkbal- en softbalsport. Daarnaast is het congres een ontmoetingsplek voor bestuurders en overige geinteresseerden om samen met elkaar in gesprek te geraken en te blijven. 

 

KNBSB Congres 2018


De KNBSB nodigt de vertegenwoordigers van alle aangesloten honkbal- en softbalverenigingen uit voor het KNBSB Congres op 8 december 2018. Het KNBSB Congres is weer het hoogste orgaan nadat de Bondsraad zichzelf per 20 oktober 2018 heeft opgeheven. Het KNBSB Congres zal ten minste eenmaal per jaar worden georganiseerd. Het vaste congres zal in het voorjaar plaatsvinden, met het voornemen ook in het najaar een KNBSB Congres te organiseren.

Stemrecht
Let op: Enkel statutaire bestuursleden van verenigingen hebben stemrecht. Indien u namens uw vereniging met stemrecht aanwezig wilt zijn, dan heeft u hier een machtiging voor nodig. Los van het aantal afgevaardigden heeft elke vereniging één stem. 

Datum: 8 december 2018
Locatie: De Boomgaard, Kelvinbaan 48, Nieuwegein

Vanwege het reserveren van de ruimte en de lunch is het noodzakelijk dat alle vertegenwoordigers zich aanmelden middels het aanmeldformulier hiernaast.

 

Programma


 • 09:45 - Deuren open voor ontvangst koffie/thee
 • 09:45 - Korte workshops (10 min) Baseball5
 • 10:30 - Plenaire sessie KNBSB Congres
 • 12:15 - Uitreiking KNBSB Awards
 • 12:45 - Lunch

 

Agenda


De agenda voor de plenaire sessie:

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Vaststelling Verslag congres 28-1-2017
 4. Vaststelling verslag Bondsraad 20-10-2018
 5. Formeel dankwoord en afscheid Bondsraadsleden
 6. Presentatie leden Commissie van Toezicht en uitleg over de rol en taken van de Commissie van toezicht
 7. Mandaatregeling Commissie van Toezicht
 8. Presentatie bestuur: Picture of Success
 9. Presentatie begroting 2019
 10. Vaststelling contributie en heffingen 2019
 11. Vaststelling begroting 2019
 12. Rondvraag
 13. Geplande tijd 12.15 uur - KNBSB Awards uitreiking
  • De volgende KNBSB Awards worden uitgereikt:
   • Verenigingsofficial van het jaar
   • Vereniging van het jaar
   • De Slugger (Kieviten)
   • Nol Houtkamp award
   • Leen Volkerijk award
  • Benoemingen Eregalerij
   • De nieuw benoemde leden van de eregalerij worden officieel gepresenteerd door het bestuur van het honkbal en softbal museum.
 14. Aansluitend de lunch en informeel samenzijn.

 

KNBSB Awards


De volgende KNBSB Awards worden uitgereikt:

 • Vereniging van het Jaar
 • De Slugger
 • Clubofficial van het Jaar
 • Leen Volkerijk Award
 • Nol Houtkamp Award

Aanmelden voor het KNBSB Congres kan middels het aanmeldformulier op deze pagina.

 

Machtiging


Enkel statutaire bestuursleden van verenigingen hebben stemrecht tijdens het KNBSB Congres. Indien u namens uw vereniging aanwezig bent, dient u in bezit te zijn van een machtiging van één van de statutaire bestuursleden. De machting kan als volgt worden afgegeven:

Print het formulier Machtiging uit en mail deze ondertekend en ingescand retour naar info@knbsb.nl

Aanmelden KNBSB Congres

*
*
*
*
*

Machtiging


Enkel statutaire bestuursleden van verenigingen hebben stemrecht tijdens het KNBSB Congres. Indien u namens uw vereniging aanwezig bent, dient u in bezit te zijn van een machtiging van één van de statutaire bestuursleden. De machting kan als volgt worden afgegeven:

Print het formulier Machtiging uit en mail deze ondertekend en ingescand retour naar info@knbsb.nl

Recente artikelen