KNBSB Congres

Het Congres is binnen de organisatiestructuur van de vereniging Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB) het hoogste orgaan, de algemene vergadering van de vereniging. Het Congres komt minimaal een keer per jaar bijeen, in elk geval in het voorjaar. Daarnaast heeft het bestuur de wens om ook in het najaar een Congres te organiseren.

Alle verenigingen die lid van de KNBSB zijn worden uitgenodigd een afgevaardigde naar het Congres te sturen. De werking van het Congres is vastgelegd in de Statuten KNBSB (artikel 12 tot en met 17) en het Algemeen Reglement KNBSB (artikel 8 tot en met 10). De bevoegdheden van het Congres zijn beschreven in de Statuten KNBSB artikel 12 en de toegang tot en het stemrecht in het Congres is in artikel 13 van de Statuten KNBSB vastgelegd.

KNBSB Voorjaarscongres 2024

Op woensdag 24 april 2024 vond het KNBSB Voorjaarscongres van 2024 plaats. Informatie over dit congres vind je op deze pagina. Het verslag van het KNBSB Voorjaarscongres van 2024 vind je hier.

Archief KNBSB Congres

KNBSB Najaarscongres 2023

Op zaterdag 9 december 2023 vond in Nieuwegein het KNBSB Najaarscongres van 2023 plaats. Hier lees je het nieuwsbericht over het Congres. Het officiële verslag lees je hier.

Tussentijds congres 2023

Op 6 september 2023 vond in Nieuwegein het Tussentijdse congres van 2023 plaats. Hier lees je het verslag van het Congres.

KNBSB Voorjaarscongres 2023

Op woensdag 19 april 2023 vond in Nieuwegein het KNBSB Voorjaarscongres van 2023 plaats. Hier lees je het verslag van het Congres.

KNBSB Najaarscongres 2022

Op zaterdag 19 november 2022 vond Nieuwegein het KNBSB Najaarscongres van 2022 plaats. Hier lees je het verslag van het Congres.

KNBSB Voorjaarscongres 2022

Op woensdag 20 april 2022 vond het Voorjaarscongres van de KNBSB plaats. Het was opnieuw een digitaal congres dat via Microsoft Teams werd georganiseerd. De notulen van het congres vind je hier, de agenda en de presentatie vind je hier en het volledige congres kun je hier terugkijken.

KNBSB Najaarscongres 2021

Op zaterdag 27 november 2021 vond het KNBSB Najaarscongres van 2021 plaats. Het was vanwege corona opnieuw een digitaal congres dat via Microsoft Teams werd georganiseerd. Het verslag van het congres vind je hier, de agenda en de presentatie vind je hier en het volledige congres kun je hier terugkijken.

Terugblik op het KNBSB Online Voorjaarscongres 2021

Op woensdag 21 april 2021 vond het online Voorjaarscongres van de KNBSB plaats van 19.00 tot 21.00 uur. Het verslag kunt u hier teruglezen.
U kunt hier de presentatie bekijken die werd gegeven tijdens het congres. De notulen kunt u ook bekijken. 

Eventuele vragen over de agenda, de bijbehorende vergaderstukken of voor de rondvraag konden uiterlijk tot en met 9 april worden ingediend. De vragen en de antwoorden leest u hier

Wilt u het gehele congres nog eens terugkijken? Dat kan ook! Zie ons YouTube-kanaal.

 Terugblik op het KNBSB Najaarscongres 2020

Lees een korte terugblik op het KNBSB Najaarscongres 2020.
Zie ook de uitgebreide notulen, inclusief de besluitenlijst. 
Daarnaast kunt u ook de presentatie inzien die gegeven werd door het Bondsbestuur van de KNBSB.

 Terugkijken: Het KNBSB Najaarscongres 2020

Wilt u het gehele congres op uw gemak eens terugkijken?
Gan dan naar ons YouTube kanaal en kijk de video terug!