KNBSB Congres

Het Congres is binnen de organisatiestructuur van de vereniging Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB) het hoogste orgaan, de algemene vergadering van de vereniging. Het Congres komt minimaal een keer per jaar bijeen, in elk geval in het voorjaar. Daarnaast heeft het bestuur de wens om ook in het najaar een Congres te organiseren.

Alle verenigingen die lid van de KNBSB zijn worden uitgenodigd een afgevaardigde naar het Congres te sturen. De werking van het Congres is vastgelegd in de Statuten KNBSB (artikel 12 tot en met 17) en het Algemeen Reglement KNBSB (artikel 8 tot en met 10). De bevoegdheden van het Congres zijn beschreven in de Statuten KNBSB artikel 12 en de toegang tot en het stemrecht in het Congres is in artikel 13 van de Statuten KNBSB vastgelegd.

KNBSB Najaarscongres 

02-11-19 - KNBSB Najaarscongres

Locatie: 
Hotel van der Valk Vianen,
Prins Bernhardstraat 75,
4132 XE Vianen

Alle informatie

Alle informatie over het Najaarscongres en de workshops is terug te vinden via deze link

Machtiging

Alle aanwezige bestuursleden dienen een machtigingsformulier in te leveren. Dit kan per mail of bij binnenkomst. Middels het machtigingsformulier verwerft u stemrecht. Tevens kunt u niet-statutaire bestuursleden middels het formulier machtigen om namens de vereniging te stemmen.

Bij voorkeur ontvangen wij de machtingen vooraf per mail: info@knbsb.nl

Download machtigingsformulier KNBSB Congres

Agenda KNBSB Congres

 

09.30 - 10.00 uur: Ontvangst

10.00 - 12.00 uur: Ochtendprogramma Workshops

12.15 - 13.00 uur: Lunch
                                       
Inloopsessie

13.00 - 13.30 uur: KNBSB Awards uitreiking

13.30 - 16.30 uur: KNBSB Congres

Voor de volledige agenda en informatie over de verschillende workshops klik je hier.