KNBSB Congres

Het Congres is binnen de organisatiestructuur van de vereniging Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB) het hoogste orgaan, de algemene vergadering van de vereniging. Het Congres komt minimaal een keer per jaar bijeen, in elk geval in het voorjaar. Daarnaast heeft het bestuur de wens om ook in het najaar een Congres te organiseren.

Alle verenigingen die lid van de KNBSB zijn worden uitgenodigd een afgevaardigde naar het Congres te sturen. De werking van het Congres is vastgelegd in de Statuten KNBSB (artikel 12 tot en met 17) en het Algemeen Reglement KNBSB (artikel 8 tot en met 10). De bevoegdheden van het Congres zijn beschreven in de Statuten KNBSB artikel 12 en de toegang tot en het stemrecht in het Congres is in artikel 13 van de Statuten KNBSB vastgelegd.

Terugblik op het KNBSB Online Voorjaarscongres 2021

Op woensdag 21 april 2021 vond het online Voorjaarscongres van de KNBSB plaats van 19.00 tot 21.00 uur. Het verslag kunt u hier teruglezen.
U kunt hier de presentatie bekijken die werd gegeven tijdens het congres. De notulen kunt u ook bekijken. 

Eventuele vragen over de agenda, de bijbehorende vergaderstukken of voor de rondvraag konden uiterlijk tot en met 9 april worden ingediend. De vragen en de antwoorden leest u hier

Wilt u het gehele congres nog eens terugkijken? Dat kan ook! Zie ons YouTube-kanaal.

KNBSB Online Voorjaarscongres 2021

Archief KNBSB Congres

 Terugblik op het KNBSB Najaarscongres 2020

Lees een korte terugblik op het KNBSB Najaarscongres 2020.
Zie ook de uitgebreide notulen, inclusief de besluitenlijst. 
Daarnaast kunt u ook de presentatie inzien die gegeven werd door het Bondsbestuur van de KNBSB.

 Terugkijken: Het KNBSB Najaarscongres 2020

Wilt u het gehele congres op uw gemak eens terugkijken?
Gan dan naar ons YouTube kanaal en kijk de video terug!